Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Dyskutowali nie tylko o projektach inwestycyjnych

23-03-2018

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

Kielce były gospodarzem kolejnego spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich 12 gmin tworzących ten jeden z mniejszych obszarów funkcjonalnych w naszym kraju.
W trakcie spotkania poinformowano także o stanie prac nad aktualizacją „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF na lata 2014 – 2020” oraz podjęta została w tej sprawie stosowna uchwała.

 

Ważnym punktem spotkania była prezentacja Systemu Opiekuńczo – Ratunkowego, stanowiącego element wsparcia osób niesamodzielnych: starszych bądź niepełnosprawnych. W skrócie mówiąc to rozwiązanie informatyczne, opierające się o moduł sztucznej inteligencji, stanowiący system teleopieki, zapewniający bezpieczeństwo wspomnianym osobom. Prezentacji towarzyszyła również informacja na temat urządzeń, które przydatne są w systemie teleopieki nad osobami niesamodzielnymi.

 

Osobnym tematem była prezentacja i analiza porównawcza studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin tworzących obszar funkcjonalny.
Mówiono też o możliwościach wsparcia działań dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym, które znajdą finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571