Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Kielce potęgą w dziedzinie poradnictwa zawodowego

16-03-2018

Aż jedna trzecia nagród za realizację akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery przyjedzie do Kielc. Zgodnie z ogłoszoną 15 marca 2018 roku decyzją jury, powołanego przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, laury otrzymały: Miejski, Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy. Dla MUP jest to już siódme wyróżnienie, co czyni z niego jedną z najczęściej nagradzanych za wkład w rozwój poradnictwa zawodowego instytucji w Polsce.


Ubiegłoroczny IX Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się w całym kraju w dniach od 16 do 22 października pod hasłem: „Ja na rynku pracy - moje talenty i moje kompetencje”. Celem tej akcji jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery i promocja usługi poradnictwa zawodowego. Zainicjowało ją w 2009 roku Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat nad nią sprawują od początku ministrowie właściwi dla spraw edukacji i pracy.


W ubiegłym roku kielczanie mogli brać udział w warsztatach doradczych, targach pracy, zajęciach i konsultacjach online, panelach dyskusyjnych i pokazach filmowych.


Więcej informacji na temat OTK w Polsce można znaleźć na stronie internetowej: http://otk.sdsiz.com.pl/,  o działaniach MUP: http://mup.kielce.pl/OTK/

 

 

Pełna  lista nagrodzonych i wyróżnionych placówek

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności