Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

wrzesień

Konsultacje Projektu dokumentu "Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce"

25-09-2018

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Rozpoczynamy konsultacje Projektu dokumentu

"Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla
osób niepełnosprawnych miasta Kielce"

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 wrzesień 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 październik 2018 r.

 

Czym są standardy?

”Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” to wytyczne architektoniczne obejmujące: chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji zbiorowej, tymczasową organizację ruchu podczas prac remontowych, miejsca parkingowe, tereny rekreacyjne oraz informację uniwersalną (piktogramy, kolorystyka itp.). Standardy oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego, zwanego także projektowaniem dla wszystkich. Takie podejście ma w założeniu stworzyć, już na etapie projektowania, publiczną przestrzeń dostępną w jak największym stopniu dla możliwie jak największej grupy osób, niezależnie od ich wieku oraz stopnia sprawności fizycznej i intelektualnej, bez konieczności jej późniejszej adaptacji.

 

Komu standardy mają służyć?

”Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” mają służyć mieszkańcom i zarządzającym, planistom, projektantom oraz wykonawcom. Mają być zestawem wymogów dla realizowanych w Kielcach  przestrzeni publicznych: nowych bądź przebudowywanych. Będą wytycznymi dla projektantów i uzgadniających dotyczącymi barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami Będzie je trzeba uwzględniać w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przetargów i umów na prace projektowe i budowlane oraz w umowach na dzierżawę przestrzeni publicznych na terenie miasta.
 

Cele konsultacji

·           Poznanie opinii mieszkańców.

·           Włączenie mieszkańców w współdecydowanie o przyszłości miasta.

·           Aktywizacja i rozwój lokalnej społeczności.

·           Uzyskanie społecznego poparcia dla długofalowych przemian.

·           Wypracowanie ostatecznych rozwiązań akceptowanych przez przyszłych użytkowników.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie Standardów jest Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta - Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kielce.

 

Na spotkanie konsultacyjne zapraszamy: 08.10.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1 wejście od strony Placu Konstytucji (wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych)

 

Szczegółowe informacje na idea.kielce.eu

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności