Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

wrzesień

KIELCE BIEGAJĄ 2018

28-09-2018

X edycja Akcji „Kielce Biegają" - wyniki

 

X edycja Akcji „Kielce Biegają" odbyła się dziś w Kielcach.


Trasa nr 1. - roczniki: 2008 i młodsi -  dystans ok. 400 m
Start: Park miejski – start: alejka parkowa przy wejściu od ul. Jana Pawła II, meta: alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.


Trasa nr 2. -  roczniki 2007-2003  -  dystans ok. 1400 m
Start:  Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – skręt w lewo – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej –  na wysokości  przejścia dla pieszych  skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica,  meta: alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.


Trasa nr 3. -  roczniki: 2002-2000 -  dystans ok. 2000 m
Start: Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej – na wysokości przejścia dla pieszych – skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – przecięcie ul. Solnej,  bieg wzdłuż Silnicy ścieżką rowerową do ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Sienkiewicza – bieg ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Staszica – bieg ul. Staszica – meta na alejce parkowej na wysokości muszli koncertowej.


Trasa nr 4. - bieg OPEN  (warunek - ukończone 18 lat)  dystans ok 4300 m
Start: Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) –bieg alejką parkową w stronę  ul. Jana Pawła II – skręt w prawo bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej na wysokości przejścia dla pieszych – skręt |w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica- skręt w lewo ul. Zamkowa – ul. Zamkowa – skręt w lewo w bramę placu zamkowego Muzeum Narodowego – teren Muzeum Narodowego – bieg ulicą obok budynku Caritasu –skręt w prawo w  ul. Czerwonego Krzyża – ul. Czerwonego Krzyża – skręt w prawo w ul. Wesoła – ul. Wesoła – skręt w lewo w ul. Mickiewicza – ul. Mickiewicza –skręt w lewo w ul. Hipoteczna – skręt w prawo ul. Przy Muzeum Zabawek – skręt w lewo w ul. Ewangelicka – skręt w lewo w ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza -  - skręt w prawo w  ul. Duża – ul. Duża - skręt w lewo płyta Rynku –bieg do ul. Leśnej – ul. Leśna – skręt w prawo w  ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza –skręt w lewo  w  ul. Paderewskiego– ul. Paderewskiego – skręt w lewo w  ul. Solna – ul. Solna –skręt w prawo do ul. Staszica – ul. Staszica, -meta alejka parkowa przy muszli koncertowej.        

Kielce biegają

 


Warunki uczestnictwa w biegu w niżej podanych rocznikach:
1. roczniki: 2010 i młodsi
2. roczniki: 2009  - 2008
3. roczniki: 2007  - 2006
4. roczniki: 2005  - 2003
5. roczniki: 2002  - 2000
6. roczniki: 2000 i starsi

 

Warunkiem uczestnictwa w Biegach  było spełnienie następujących kryteriów:
1) prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego do pobrania ze strony www.um.kielce.pl lub www.siebiega.com  i złożenie go do dnia  24 września 2018 r. do godz. 15.30:

a) w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta   Urzędu  Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6,  pokój 501/502 lub 503
b) na adresy mailowe:   lub
c) fax–em : 41 36 76 552
d) lub osobiście w dniu 29.09.2018 r.  na 20 minut przed startem w danym  biegu w Biurze Zawodów – Park Miejski im. Stanisława Staszica w Kielcach.

2) złożenie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna - w przypadku osób niepełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu,
3) złożenie „Oświadczenia osoby pełnoletniej  – uczestnika Biegu” - w przypadku osób  pełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenia, o których mowa wyżej należy złożyć w Biurze Zawodów w dniu Biegu przy odbiorze numeru startowego. Biuro zawodów czynne od godz. 8.30
4) warunkiem uczestnictwa w Biegu OPEN jest:

a) ukończenie w dniu biegu 18 lat,
b) wypełnienie drogą elektroniczną formularza zamieszczonego na stronie www.um.kielce.pl lub www.siebiega.com.
c)  złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
     (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr
     101, poz. 1095). Oświadczenie dostępne będzie w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego
d) zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 27 września  2018 r. lub do wyczerpania limitu uczestników 250 osób. W przypadku nie wyczerpania limitu uczestników  Organizator dopuszcza możliwość rejestracji w Biurze Zawodów w dniu Biegu.

Oświadczenia, o których mowa wyżej należy złożyć w Biurze Zawodów w dniu Biegu przy odbiorze numeru startowego. Biuro zawodów czynne od godz. 9.30

 

Do pobrania:
Regulamin Biegu
Formularz Rejestrowy oraz oświadczenia - załącznik do Regulaminu


Dla pierwszych trzech zwycięzców Biegu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są medale  i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności