Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

czerwiec

"EKO-altana" - nasza wspólna sprawa

05-06-2019

„Mieszkańcu dbaj o porządek w altanie śmietnikowej – to też wizytówka Twojego domu i podwórka!”. Taki apel do kielczan kierują EKO-altana i pracownik firmy komunalnej w kampanii informacyjnej przygotowanej przez ENERIS Surowce i Urząd Miasta Kielce. Jej celem jest zwrócenie uwagi na współodpowiedzialność mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych za utrzymanie czystości w altanach oraz zapewnienia dostępu do nich pracownikom firm odbierających odpady.

 

 

Porządek w altanach - obowiązek mieszkańców

 

Od kilku lat w całej Polsce funkcjonuje obowiązek segregacji odpadów na 5 frakcji. To podstawowe zadanie mieszkańców zarówno bloków jak i domów jednorodzinnych. Ale równie ważne jest też utrzymanie porządku w miejscach, w których gromadzone są odpady. Problem zaśmieconych altan występuje zwykle w zabudowie wielorodzinnej. Bywa, że mieszkańcy bloków nie czują się odpowiedzialni za czystość wspólnych przestrzeni. Kampania informacyjna przygotowana przez ENERIS Surowce i Urząd Miasta Kielce ma na celu przede wszystkim zmianę postawy mieszkańców.

 

- Urząd Miasta Kielce jako pierwszy polski samorząd przystąpił do Koalicji 5 frakcji, co w jeszcze większym stopniu zobowiązuje nas – mieszkańców - do właściwej segregacji odpadów. Kielczanie dobrze radzą sobie z tym zadaniem, ale na przykładzie naszego miasta chcemy też pokazać, że oprócz wrzucania odpadów do odpowiednich pojemników czy worków, ważny jest też porządek w przyblokowych altanach śmietnikowych. Ten obowiązek dotyczy mieszkańców oraz administratorów budynków wielorodzinnych, bo to oni powinni dbać o wspólną przestrzeń - podkreśla Arkadiusz Kubiec, zastępca prezydenta Kielc.

 

Czysty i jasny podział obowiązków

 

Podkreślenie współodpowiedzialności mieszkańców i zarządców nieruchomości za utrzymanie czystości w altanach śmietnikowych to nie jedyny cel kieleckiej kampanii informacyjnej. Kluczowe jest zapewnienie dostępu pracownikom firm komunalnych do miejsc składowania odpadów, a często zdarza się, że dojazd do nich jest niemożliwy przez np. zaparkowane w pobliżu samochody.

 

- Obowiązkiem firm wywozowych jest przede wszystkim  odbiór odpadów z nieruchomości, a obowiązkiem mieszkańców jest właściwe segregowanie odpadów w domach i zachowanie czystości altan ale też nie blokowanie dostępu do tychże altan np. zaparkowanymi samochodami. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom Kielc i administratorom budynków, że nasi kierowcy i ładowacze nie mają obowiązku sprzątania altan i utrzymywania porządku wokół nich, ponieważ nie jest to zgodne z zapisami umów z miastem na odbiór i zagospodarowanie odpadów - podkreślił Andrzej Dziewanowski, dyrektor oddziału ENERIS Surowce w Kielcach.

 

Jasny podział obowiązków oraz współporaca mieszkańców, administratorów ze spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych oraz pracowników firm komunalnych to podstawa sprawie działającego systemu odbioru i zagospodarownaia odpadów w miastach i gminach. Kampania informacyjna na ten temat została zainugurowana w Kielach ale jej przesłanie jest ponadregionalne.

 

- Celem naszej kampanii jest pokazanie, że każdy powinien dbać o wspólną przestrzeń wokół swojego miejsca zamieszkania, bo właściwe segregowanie odpadów i wrzucanie ich do pojemników w altanach to nie wszystko. Chcemy też odczarować miejsca składowania odpadów - nie są to już przyblokowe „śmietniska” ale ekologiczne punkty selekcji odpadów na 5 frakcji i każdy ma wpływ na to żeby były wizytówką domu czy podwórka. Nasza EKO-altana domaga się odpowiedniego traktowania, czyli przede wszystkim porządku - podsumowała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektora ds. komunikacji w ENERIS.  

 

Konkurs na najładniejszą altanę

 

W ramach wspólnej kampanii ENERIS Surowce i Urzędu Miasta Kielce zostały przygotowane dwa spoty, a także m.in. plakaty dla wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo Urząd Miasta ogłosił konkurs na najładniejszą altanę śmietnikową.

 

- Do konkursu mogą zgłaszać się administratorzy i zarządcy nieruchomości wielorodzinnych z Kielc, którzy są odpowiedzialni za stworzenie i utrzymanie czystości w altanach na odpady na zarządzanym terenie. Mamy nadzieję, że taka forma edukacji ekologicznej przyczyni się do uporządkowania altan lub stworzenia w naszym mieście funkcjonalnych i estetycznych punktów gromadzenia odpadów. Liczymy na to, że cenne nagrody zachęcą do licznego udziału w konkursie a przez to zmiany na lepsze otaczającej nas przestrzeni  - powiedziała Ewelina Palus, kierownik referatu gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.

 

 

Wszystkie elementy kampanii informacyjnej „Mieszkańcu dbaj o porządek w altanie śmietnikowej -to też wizytówka Twojego domu i podwórka!” są dostępne na stronie internetowej ENERIS.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności