Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

styczeń

Nabór zgłoszeń do projektu Budżetu Obywatelskiego „Park Kielczan”

09-01-2020

Rozpoczyna się nabór zgłoszeń do realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego - Park Kielczan.  Projekt zakłada sadzenie drzew przez rodziców z okazji narodzin dziecka. Dodatkową formą upamiętnienia narodzin jest możliwość umieszczenia tabliczki z imieniem i nazwiskiem dziecka.  Realizatorem projektu jest Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem należy złożyć w  Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 (Sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska, pokój 306) do dnia 30.04.2020r.

W oświadczeniu należy podać dane: imię i nazwisko Uczestnika (rodzica/opiekuna) oraz imię, nazwisko i datę urodzenia jego dziecka. 

 

Szczegóły dostępne w regulaminie zadania "Park Kielczan"

 

formularz zgłoszeniowy

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności