Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Plakat Biała wstążka

Telefony Zaufania

 

Baner historia
 

Kampania Białej Wstążki 2017 r.

Baner Biała Wstążka


24 listopada 2017 roku

na uroczystą inaugurację

XI Kampanii społecznej „Biała wstążka”,

realizowanej pod hasłem:

„Dziecko – kocham, lubię, szanuję, nie biję” 
 

Program kampanii

Konferencja inauguracyjna pn.: „Dziecko – kocham, lubię, szanuję, nie biję”

24 listopada 2017r., w godz. 10.00 - 13.00, w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12 , ( główna sala koncertowa, parter)

PROGRAM KONFERENCJI

 

„Biała wstążka z drużyną DAFI/SPOŁEM KIELCE” – mecz siatkówki

24 listopada 2017r., godz. 18.00 Hala Legionów, ul. Drogosza 2
Zawodnicy Klubu Sportowego Dafi Społem Kielce Siatkówka Świętokrzyska S.A.  rozegrają mecz ligowy pod hasłem STOP PRZEMOCY – GRAMY DLA DZIECI. Przyłączą się oni wraz z kibicami do akcji „Biała wstążka”. Dzieci w koszulkach kampanii wyprowadzą zawodników na boisko w dniu meczu.  Na terenie obiektu sportowego akcja plakatowa, edukacyjna XI KBW i wręczanie kibicom białych wstążek – symbolu akcji. Zawodnicy nagrali także spot społeczny, który zostanie wyemitowany w Radio Kielce w czasie trwania akcji. Zarząd Klubu zamieści informacje o kampanii na swojej stronie internetowej i plakatach meczowych, bezpłatne wejściówki na mecz otrzymają uczestnicy konferencji akcji, kieleckie rodzin i dużej grupy dzieci i młodzieży.
Zapraszamy wraz z zawodnikami wszystkich Kielczan do udziału w tym wydarzeniu.

 

Listopad/grudzień 2017r.  - „Biała wstążka interdyscyplinarnie”
Porady, konsultacje, wsparcie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach, Komenda Miejska Policji w Kielcach – porady specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ( SOW ): specjalistyczna pomoc, konsultacje małżeńskie, konsultacje rodzinne,  konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie – w godzinach pracy tych instytucji i za pośrednictwem czynnych całodobowo telefonów zaufania: 195 13, 195 25.

 

„Mądry rodzic – Bezpieczny dom” - spotkania edukacyjne z rodzicami w przedszkolach, prowadzą specjaliści SOW, według terminarza ustalonego z Przedszkolami Samorządowymi: Nr 22 ul. Chrobrego 110, Nr 6 ul. Bukowa 8,  Nr 26 ul. Piekoszowska 42, Nr 27 ul. Toporowskiego 11a.

 

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży na temat procedury „Niebieskie Karty” i na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz procedur interwencyjnych dla uczniów klas I-III. Prezentacja oferty pomocowej w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie.
Prowadzą specjaliści SOW, według terminarza ustalonego z placówkami oświatowymi:

 • w Zespole Szkół Ekonomicznym im. O. Langego, ul. Langiewicza 18,
 • w Zespole Szkół Zespole Ekonomicznym im. M. Kopernika w Kielcach, ul. Kopernika,
 • w Gimnazjum Nr 3 im. J. Korczaka  w Kielcach ul. Marszałkowska 40.

 

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” - do 13.12.2017r.
- zajęcia edukacyjno – wspierające umiejętności wychowawcze w siedzibie Punktu   Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie (PIK), ul.   Kołłątaja 4, tel. 41 366 10 52. Prowadzą specjaliści SOW, trenerzy Szkoły dla Rodziców.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW) MOPR Kielce.

 

Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla młodzieży. „Jak radzić sobie ze złością”.
II LO im. Jana Śniadeckiego  w Kielcach, w dziewięciu klasach pierwszych. Zajęcia prowadzą specjalistki Ośrodka Korekcyjno - Edukacyjnego SOW MOPR Kielce.

 

Porady i wsparcie - oferta pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Kielcach (OKE), ul. Wiśniowa 3, w godz. pracy Ośrodka (08.00– 16.00).
Realizacja Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Prowadzą trenerzy,specjaliści Ośrodka Korekcyjno - Edukacyjnego SOW MOPR Kielce.

 

Zajęcia relaksacyjne połączone z arteterapią dla dzieci w wieku 7 – 9 lat oraz 12 - 14 lat, prowadzą specjaliści SOW w dniach 30.11,2017 i 07.12.2017r. Kontakt i zapisy pod numerem telefonu: 41 366 10 52.

 

„Nie krzywdź a nie będziesz krzywdzony” - szkolny konkurs literacki i plastyczny – we współpracy kadrą pedagogiczną ZSE i Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach

 

Konkurs na plakat o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zajęcia edukacyjne z młodzieżą poprowadzą specjaliści SOW MOPR Kielce.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach im. M. Kopernika

 

Konkurs plastyczny pn.: „Mój sprzeciw wobec przemocy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach, ul. Jasna 20
- Organizacja pomarańczowego dnia w ramach Kampanii „19 dni Przeciwko krzywdzeniu    dzieci”– dzieci i młodzież ubrani na pomarańczowo, na sali gimnastycznej utworzyli napis „Stop przemocy”, promocja tematyki za pośrednictwem ulotek informacyjnych  na temat    placówek pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
-  Spektakl teatru szkolnego dla uczniów klas V i VI na temat wymuszania pieniędzy pt. „Nowi”.
Realizacja zajęć edukacyjnych na terenie szkoły przez pedagogów placówki oświatowej.  

 

Zajęcia edukacyjne na temat praw dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7
- zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV – VII
Konkurs plastyczny - dla uczniów klas I – III z tematyki przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci.
Realizacja zajęć  edukacyjnych na terenie szkoły przez pedagogów placówki oświatowej.  

 

Zajęcia edukacyjne na temat praw dziecka, dzień pomarańczowy w szkole w Szkole Podstawowej nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach
Realizacja zajęć  edukacyjnych na terenie szkoły przez pedagogów placówki oświatowej.  

 

Zajęcia profilaktyczno - edukacyjne z dziećmi i młodzieżą na temat radzenia sobie z emocjami.  Prace plastyczne pt.: „Bezpieczna rodzina, bezpieczny dom”.
Zajęcia prowadzone przez pracowników Zespołu Profilaktyki Rodzinnej MOPR Kielce w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Kamyk” im. A. Kamińskiego w Kielcach.

 

Dni otwarte Zespołu Profilaktyki Rodzinnej MOPR Kielce, ul. Wiśniowa 3 i 6 (ZPR)
Dyżury specjalistów ZPR
  dla rodzin i osób potrzebujących porad psychologa, terapeuty ds. uzależnień, asystentów rodziny.
Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne na temat emocji dla dzieci uczęszczających do: Świetlic Środowiskowych „4 Kąty” MOPR Kielce (Bocianek, 1-go Maja) oraz do Ogniska Wychowawczego Zespołu Placówek Wychowawczych „Kamyk” (ul. Marszałkowska);

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zespołu Profilaktyki Rodzinnej MOPR Kielce.

Zajęcia edukacyjne na temat zjawiska przemocy w rodzinie dla dzieci ze świetlic środowiskowych „4 kąty” – poprowadzi kadra specjalistyczna/ psycholog MOPR Kielce.
Udział dzieci w nagraniu spotu społecznego w Radiu Kielce.

 

7 grudnia 2017r. - „Biała wstążka na sportowo”
Mecz MOPR vs Policja pod hasłem „Dziecko – kocham, lubię , szanuję, nie biję” , GRAMY DLA DZIECI -  Profilaktyka przemocy w rodzinie.  Spotkanie odbędzie się w godz. 11.30 – 14.00 w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce, ul. Jagiellońska 90. 


25 listopada 2017r. – 10 grudnia 2017r.- „Biała wstążka w Poradni”
Zajęcia edukacyjne, porady, warsztaty, akcja promująca przesłanie kampanii wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
Oferta Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach „Wychowanie przeciw przemocy” – młodzież gimnazjalna, „Zły, dobry dotyk” – dzieci szkół podstawowych, „Zamiast klapsa, czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” – rodzice dzieci przedszkolnych. „Dokuczanie – jak temu zaradzić?” – dzieci szkół podstawowych. „Radzenia sobie z emocjami” - zajęcia grupowe dla dzieci, grupy „0” w przedszkolach,    „Jak sobie radzić ze złością i agresją?” – młodzież ponadgimnazjalna, „Maska Twardziela”- zajęcia warsztatowe na terenie MZPPP dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Bajka inscenizowana” uwrażliwiająca na potrzeby i uczucia innych – dzieci przedszkolne, „Jak radzić sobie ze złością?” – dzieci przedszkolne. Porady dla rodziców w ramach dyżuru specjalistów w MZPPP. Działalność informacyjna na terenie poradni - zamieszczenie informacji dotyczących idei kampanii.


Listopad/grudzień 2017
„Biała wstążka na uczelni”
28 listopada 2017r.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Warsztaty pn.: „Przemoc na randce”- poprowadzą studenci UJK.
Wykłady i warsztaty: dla studentów „Mity i stereotypy”, „Jak pomagać”, Uwaga – dziecko”.
Poprowadzi specjalista SOW.
Akcje  promujące XI KBW w Kielcach - poprowadzą  studenci UJK Kielce.

 

26 listopada 2017r.
Świętokrzyska Szkoła Wyższa

„Profilaktyka przemocy” – wykład i warsztat dla studentów ŚSZW, akcja plakatowa.

 

Działania CIK Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach kampanii „Biała Wstążka” - 2017
24.11 – 10.12.2017r.
Centrum Interwencji Kryzysowej, Schronisko dla Kobiet, Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce, ul. Urzędnicza 7b.

 • 27.11 – 1.12.2017r. w godz. 8.00-16.00 – dyżury specjalistów: psycholog, pedagog, interwent kryzysowy, prawnik.
 • 4 – 8.12.2017r.  w godz. 8.00-16.00 – dyżury specjalistów: psycholog, pedagog, interwent kryzysowy, prawnik.
 • 24.11.2017r. - Zajęcia dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, kierunek pedagogika na temat stosowania przemocy – jej przyczyn, skutków oraz działań podejmowanych w CIK, Schronisku oraz OPOPP.
 • 25.11.2017r. - Zajęcia dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, kierunek pedagogika na temat. stosowania przemocy – jej przyczyn, skutków oraz działań podejmowanych w CIK, Schronisku oraz OPOPP.
 • 26.11.2017r. – prezentacja działań podejmowanych przez CIK, Schronisko oraz OPOPP w stosunku do osób doznających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej - słuchacze kursu specjalizacyjnego II stopnia z organizacji i zarządzania w pomocy społecznej organizowanego przez ZDZ Busko Zdrój.
 • 29.11.2017r. - Zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, kierunek zdrowie publiczne na temat stosowania przemocy – jej przyczyn, skutków oraz działań podejmowanych w CIK, Schronisku oraz OPOPP.
 • 2.12.2017r. – wizyta studyjna w CIK, Schronisku oraz OPOPP słuchaczy studiów podyplomowych z kierunku praca socjalna Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej.
   
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym