Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Plakat Biała wstążka

Telefony Zaufania

 

Baner historia
 

Trochę historii

Od 11 lat Kampania społeczna ,,Białej Wstążki” odbywa się w Kielcach od 25 listopada do 10 grudnia. Daty te korespondują z międzynarodową akcją „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” i Dniem Praw Człowieka. Akcja jest prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie, w Kielcach nieustannie od 2007 roku. Od tego czasu Miasto Kielce wypromowało „Białą wstążkę” w wielu miastach w Polsce. W okresie trwania kampanii organizatorzy zachęcają szczególnie mężczyzn aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć akcję. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

 

Co roku akcja zwiększa świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród Kielczan, kieruje swoje edukacyjne przesłanie do ogółu społeczeństwa, do rodzin, do profesjonalistów i przedstawicieli służb zajmujących się walką z przemocą. Dotychczasowe edycje kampanii poświęcały uwagę różnorodnej tematyce, Skupiały się m.in. na sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc, świadków przemocy, którymi są najczęściej dzieci, na problemach osób starszych i niepełnosprawnych doznających przemocy. Mówiono także podczas kampanii o skutkach zdrowotnych i psychospołecznych przemocy, aspektach prawych i współpracy interdyscyplinarnej służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każdego roku tematyka kampanii jest uniwersalna i osoby w każdym wieku korzystają z jej edukacyjnego przesłania. Każda dotychczasowa akcja obfitowała  w bogate wydarzenia profilaktyczne i promocyjne. Największe z nich to: konferencje naukowe, dyżury specjalistów, warsztaty dla osób pokrzywdzonych i stosujących przemoc w rodzinie, w tym dla osób starszych, zajęcia w przedszkolach, szkołach, szkolenia dla profesjonalistów, uruchomienie Miejskiego Telefonu Zaufania o numerze 195 13, happeningi, mecze z udziałem zawodników VIVE, KORONA, EFFECTOR/ Dafi Społem, publikacje naukowe, poradniki, ulotki, reklamy multimedialne, spoty społeczne, itd.  Od 2010 roku tradycją stało się  wręczanie przez organizatorów akcji statuetki „Białej wstążki” mężczyźnie, który ma znaczące osiągnięcia    w zakresie budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Kielce. Od 2011 roku wyróżniani są również, mianem „Lidera Dobrych Praktyk” osoby, które  na co dzień szczególnie aktywnie pomagają osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą. W obchodach kampanii biorą czynny udział m.in. Użytkownicy Klubów Seniora, dzieci i  młodzież, przedstawiciele samorządu lokalnego, uczelni wyższych, sportowcy. Zapewniają oni oprawę  wielu wydarzeń akcji ( tj.: wystawy prac artystycznych, występy Zespołu „Passionata”, mecze, happeningi, itd. ). Współpraca z różnymi instytucjami, Ambasadorami akcji  trwa nieprzerwalnie od 2010 roku.

 

Hasła Kampanii „Biała wstążka”:
2007  - Wspólnie przeciw przemocy – wspólnie zrobimy więcej”.

2008  -  Kocham, lubię, szanuję, nie biję.

2009  -  Interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie.

2010  -  Przemoc w rodzinie wobec osób starszych.

2011  -  Psychospołeczne aspekty zdrowia rodziny.

2012  -  Prawne aspekty przemocy w rodzinie.

2013  -  Dziecko a dorosły w sytuacji przemocy w rodzinie.

2014  -  Role instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu              przemocy w rodzinie.

2015  -  Profilaktyka przemocy w rodzinie - pomoc sprawcom.

2016  -  Od 10 lat razem przeciw przemocy w rodzinie.

2017 –  Dziecko – kocham lubię, szanuje, nie biję.


Za stronę organizacyjną i merytoryczną akcji od początku odpowiada Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie, Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla osób Doznających Przemocy w Rodzinie.

 

Dotychczasowi współorganizatorzy i partnerzy akcji to między innymi:

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Policji w Kielcach, Komenda Miejska Policji w Kielcach, Caritas Diecezji Kieleckiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, Kluby Seniora MOPR Kielce, Świetlice Środowiskowe, Klub sportowy VIVE Tauron Kielce, Korona Kielce, Klub Sportowy Effector/ Dafi Społem Kielce Siatkówka Świętokrzyska S.A., Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (ponad 65 instytucji), członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach i Grup Roboczych, Fundacja Alter Edu, Centrum Wolontariatu, Galeria Handlowa KORONA, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Kluby „Wolna Strefa”, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, itd.

 

Od 2007 roku patronat medialny nad akcją obejmują wszystkie lokalne media (m.in.: TVP 3  Kielce, Telewizja Świętokrzyska Kielce, Internetowa Telewizja Kielce, Radio Kielce S.A., Radio eM Kielce, Tygodnik i Radio eM Kielce, Echo Dnia).

Dziękujemy za jedenastoletnie wsparcie tego ważnego społecznie przedsięwzięcia.
Wszyscy przeciw przemocy – Wszyscy zrobimy więcej!

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym