Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

plakat Białej wstążki

 

telefony zaufania

 

trochę historii

 

organizatorzy

Kampania Białej Wstążki 2019 r.

PROGRAM


25 listopada 2019
Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach, Plac Moniuszki 2B , (duża scena)

 

  • 18.00 - Inauguracja XIII Kampanii społecznej „Biała wstążka”.
  • 18.10 - Wręczenie statuetki „Biała wstążka”. Wyróżnienie laureatów konkursu „Lider Dobrych Praktyk”
  • 18.20 - Wydarzenie artystyczno – profilaktyczne: „Niebieski koncert”  i  „Niebieski film” z udziałem artystki Joanny Kondrat.
  • 20.00 - Podsumowanie spotkania.

 

 

25 listopada  – 10 grudnia 2019

 

„Szkoła dla Rodziców” – zajęcia grupowe w każdą środę, w godz. 16.30 – 20.00
(w Punkcie Interwencyjno – Konsultacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce, ul. Olkuska 18, kontakt: 41 366 10 52)

 

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zajęcia grupowe w każdy poniedziałek, w godz. 15.30 – 19.30 (w Ośrodku Korekcyjno – Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce, ul. Wiśniowa 3, kontakt: 41 362 89 73)

 

Przemoc w rodzinie – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży kieleckich placówek oświatowych, szkół i przedszkoli. Terminarz zajęć uzgadniany z placówką ). Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce

 

 

 

Dni otwarte – konsultacje specjalistyczne:

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce,
ul. Wesołą 51, I p. Sektor C. pok. 113-122 , tel. 41 368 18 67

 

Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie,
Kielce, ul. Olkuska 18, tel. 41 366 10 52

 

Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
Kielce, ul. Wiśniowa 3, tel. 41 362 89 73

 

Przemoc na randce – zajęcia warsztatowe na uczelni poprowadzą studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z kierunku Praca socjalna
Termin: 25.11.2019r., ul. Krakowska 11

 

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie – szkolenie dla przedstawicieli oświaty
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach
Termin: 28 l1.2019, godz. 14.00, Kielce, ul. Urzędnicza 16

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności