Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Orwarty Konkurs Ofert

Zarządzenia nr 474/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2018r.

Zarządzenia nr 474/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na terenie miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

 

Pełny tekst ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na terenie miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie". - treść ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 409/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 409/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 

Zarządzenie Nr 397/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 października 2018 r.

Zarządzenie  Nr 397/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

 

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571