Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw

Informacja dotycząca obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Od 1 lipca bieżącego roku wchodzi w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.


DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW:

  • Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - pobierz,
  • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne - pobierz.

 


System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym.

 

Deklarację będzie można złożyć poprzez:

  • System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
    Link: zone.gunb.gov.pl, naciśnij → złóż deklarację – wypełnij ją i wyślij.
    Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, KORZYSTAJĄC W SZCZEGOLNOŚCI Z PROFILU ZAUFANEGO (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach Węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ.
  • Osobiście lub listownie w Urzędzie gminy właściwym dla miejsca lokalizacji budynku.

 

Jeżeli budynek mieszkalny lub niemieszkalny posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

 

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane w budynku po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni (licząc od uruchomienia).

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.


Więcej informacji na stronie: zone.gunb.gov.pl


Ponadto w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 znajduje się stanowisko komputerowe, na którym można samodzielnie wprowadzić deklarację poprzez system informatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Prezydent Miasta Kielce zachęca do  złożenia deklaracji poprzez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obwiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.


 

ewidencja źródeł ciiepła       

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności