Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Woda: Dar natury - Źródło życia 2005

Konkurs pod hasłem
 "Woda - dar natury - źródło życia"
dla dzieci i młodzieży szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w Kielcach w wieku do 18 lat

Celem konkursu jest popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju i problematyki związanej z potrzebą ochrony zasobów przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych.

W tym roku hasło konkursu nawiązywało do tegorocznego hasła
Światowego Dnia Wody (22 marca) " Water for Life"


Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, fotograficznej, - nawiązujących do hasła konkursowego.
 1. Organizatorem konkursu był Prezydent Miasta Kielce
 2. Konkurs odbył się w następujących kategoriach:
  I - dzieci od 6 do lat 9 - praca plastyczna
  II - dzieci od 10 do lat 12 - praca plastyczna/ zdjęcie
  III - młodzież od 13 do 15 lat -praca plastyczna / zdjęcie
  IV - młodzież od 16 do 18 lat - praca plastyczna / zdjęcie
 3. Technika wykonania pracy plastycznej była dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki umożliwiające prezentację na papierze.

 

Laureaci

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym