Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Efektywność energetyczna

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Miasto Kielce,

zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

 

Miasto realizuje zadania stosując środek poprawy efektywności  energetycznej poprzez:

 

Lp.

Nazwa projektu

Czas realizacji

Źródło finansowania

Cel działania

1

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce

2017-2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 6.1 "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF" Osi 6. "Rozwój miast" i budżet Gminy

realizuje środek poprawy efektywności energetycznej polegający na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 615)

 

Fakultatywnie Miasto Kielce realizuje zadania stosując środek poprawy efektywności energetycznej poprzez:

 

Lp.

Nazwa projektu

Czas realizacji

Źródło finansowania

Cel działania

1

Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce

2018 r.

ZIT w trybie pozakonkursowym i środki Gminy

realizuje środek poprawy efektywności energetycznej polegający na realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

2

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej

2016-2020

ZIT w trybie pozakonkursowym i środki Gminy

realizuje środek poprawy efektywności energetycznej polegający na realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

3

Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach w tym zakup autobusów komunikacji miejskiej- 25 szt. autobusów o napędzie hybrydowym (spalinowo – elektrycznym)

2016-2019

Współfinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, pozakonkursowe umieszczone w Strategii ZIT KOF

realizuje środek poprawy efektywności energetycznej polegający na nabyciu urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji

4

Kompensacja mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych gminy Kielce

2017 r.

środki Gminy

realizuje środek poprawy efektywności energetycznej polegający na realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

 

 

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności