Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

WIELKI FINAŁ CAŁOROCZNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W KIELCACH

16-06-2017

W środę – 7 czerwca 2017 r. na terenie Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, odbyło się uroczyste podsumowanie całorocznej działalności profilaktycznej realizowanej przez kieleckich strażników.

 

 

„DBAJ O ENERGIĘ – ZBIERAJ BATERIE
 

Zużyte baterie, choć zaliczają się do odpadów niewielkich rozmiarów, stanowią zarazem odpad bardzo niebezpieczny. W skład takich baterii wchodzą bowiem liczne metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, które nie ulegają rozkładowi. Tymczasem, jako, że mają one bardzo krótki żywot, wiele z nich, choć nie powinno, trafia do koszy znajdujących się w ogólnodostępnych altanach śmietnikowych.

By przeciwdziałać takim zachowaniom, Straż Miejska w Kielcach wraz z firmą MB Recykling zorganizowała całoroczną akcję zbiórki baterii na terenie kieleckich placówek oświatowych, pod hasłem „DBAJ O ENERGIĘ – ZBIERAJ BATERIE”. Do akcji włączyło się aż 36 placówek z terenu miasta Kielce. W wyniku wspólnych działań udało się zebrać aż 2278 kg tego niebezpiecznego odpadu. Kieleckie przedszkolaki z przedszkoli samorządowych nr 2, 3, 4, 16, 19, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 39, zebrały łącznie aż 401 kg tego surowca. Uczestnicy akcji ze szkół podstawowych nr 1, 2, 4, 8, 18, 20, 25, 27, 33, 34, z I Społecznej Szkoły Podstawowej w Kielcach oraz z zespołów szkół nr 4, 16, 17, jak i Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS”, zebrali łącznie 1428 kg zużytych baterii.
W szkołach ponadpodstawowych i średnich, takich, jak: V, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 3, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, zebrano natomiast 449 kg tego odpadu.

Najwięcej, bo aż 300 kg baterii zebrano w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach. Na drugiej pozycji pod kątem ilości zebranych zużytych baterii uplasował się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Kielcach, z ilością 297 kg. Trzecia pozycja z wynikiem 275 kg należy do Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach. Wszystkie placówki, które aktywnie włączyły się
w zorganizowaną przez Straż Miejską akcję, otrzymały upominki – edukacyjne plansze ścienne o tematyce przyrodniczej, ekologicznej. Dla zdobywców miejsc I-III powędrowały bardzo atrakcyjne plansze magnetyczne oraz drewniane.

 

 

„FORUM ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA MŁODYCH”
 

            O tym, jak ważna jest lektura słowa czytanego, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Tymczasem niektóre teksty dostarczają ważnych wiadomości, inne – bawią, są zaś również takie, które dotykają najważniejszych aspektów ludzkiego życia – bezpieczeństwa i zdrowia. Mając na uwadze te względy, kieleccy strażnicy miejscy, zorganizowali kolejną edycję konkursu „Forum zdrowia i bezpieczeństwa młodych”. Tym razem zadaniem uczestników, podzielonych na III kategorie konkursowe, było napisanie krótkiego tekstu literackiego dotyczącego szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Młodzi ludzie, którzy przedłożyli swoje prace do oceny jury konkursowego, spisali się znakomicie.

            W kategorii uczniów klas I-III szkół podstawowych zwycięzcom okazał się „weteran” konkursów organizowanych przez strażników – wielokrotny ich uczestnik i niejednokrotnie zdobywca miejsc na podium – Tymon Liberski ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach. Drugi na podium stanął, Igor Łysak, który napisał barwne i twórcze opowiadanie dotykające tematyki uzależnienia od Internetu.

            W kategorii uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, I miejsce zajął Jakub Stanclik z SP 15 w Kielcach. Miejsce II przypadło Michałowi Zawadzkiemu z SP 31, zaś miejscami III uhonorowano, Jakuba Sobczyka z ZSO 17 Specjalnych w Kielcach oraz Hannę Stemplewską z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach.

            Decyzją jury konkursowego, w III kategorii, a więc w najstarszej grupie wiekowej, I miejsce zajęły z pracą zbiorową: Monika Jakóbczak, Joanna Kowalczyk z Gimnazjum 7, zaś miejsce II: Monika Lisek i Michał Nowakowski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach.

            Podczas finału konkursu na autorów prac, poza nagrodami rzeczowymi, czekała też dodatkowa niespodzianka. Organizatorzy spośród wszystkich prac konkursowych, wybrali 14 najciekawszych, które opublikowano w formie książkowej i rozdawano podczas gali finałowej.

 

 

„ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”

Najbardziej emocjonującym wydarzeniem podczas finału całorocznych działań profilaktycznych kieleckiej Straży Miejskiej, okazał się być finał konkursu „Środowisko ponad wszystko”. Wiele emocji zapewne dostarczył uczestnikom test wiedzy, który odbył się tuż przed samą galą finałową. Jego wyniki zaś, doliczone do dotychczasowej punktacji uzyskanej przez zespoły konkursowe, ostatecznie zadecydowały o przyznaniu poszczególnych miejsc w całorocznych zmaganiach konkursowych.

Do konkursu, zorganizowanego przez Straż Miejską w partnerstwie z Urzędem Miasta w Kielcach – Wydziałem Zarządzania Energią, Wydziałem Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem oraz przy wsparciu Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach, Przedsiębiorstwa Gospodarki Opadami Kielce, Wodociągów Kieleckich i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przystąpiło 12 zespołów konkursowych. Do akcji przyłączyli się uczniowie z kieleckich szkół podstawowych nr 8, 25, 27, 33, 34, szkół gimnazjalnych nr 7, 15, 23, 25, 27, podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach oraz uczniowie z ZSO nr 17 Specjalnych w Kielcach.

W ramach konkursu uczniowie grupowo wykonywali okresowe zadania konkursowe, wśród których znalazło się m.in.: wykonanie kalendarza ekologicznego, nakręcenie filmu o segregacji odpadów, przygotowanie karmników dla ptaków, przygotowanie kampanii promujących oszczędzanie energii i jej alternatywne źródła, jak i wiele innych kreatywnych i istotnych zadań.

Na podium stanęły następujące zespoły konkursowe:
 

I MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 W KIELCACH
 

II MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W KIELCACH
 

III MIEJSCE – GIMNAZJUM NR 7 W KIELCACH
 

           Tuż za podium znaleźli się uczniowie z: Gimnazjum nr 27, Szkoły Podstawowej nr 25, Szkoły Podstawowej nr 8, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Szkoły podstawowej nr 34, Gimnazjum nr 25, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych, Gimnazjum nr 15, Gimnazjum nr 23.

     

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym