Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Podpisana umowa o dofinansowanie na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej

28-06-2017

Przygotowany przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi we współpracy z Wydziałem Inwestycji wniosek o dofinansowanie projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce,  w ramach ZIT", przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego środkami z UE w ramach RPOWŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI: Rozwój miast, Działanie 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF”. W dniu 26 czerwca 2017 r. została odpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego i Prezydentem Miasta Kielce.

 

Projekt polega na termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej w Kielcach (na jeden z obiektów składają się dwa budynki):

1.      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 (budynek szkoły i budynek internatu);

2.      Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5;

3.      Zespół Szkół Informatycznych ul. H. Bosaka 1;

4.      Przedszkole Samorządowe nr 28 ul. Różana 12.

 

Prace w projekcie obejmują: ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia, pokryć dachowych, zastosowanie instalacji OZE, wymianę instalacji grzewczej, modernizację instalacji elektrycznej. Realizacja projektu wynika z dokumentu "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020", która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z działań zapisanych w Strategii ZIT KOF, w ramach Celu strategicznego 5 „Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii” jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej gminie należącej do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

 Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2017-2018. Szacunkowe całkowite koszty realizacji wynoszą 12,5 mln PLN, w tym kwota dofinansowania - 6,5 mln PLN.

 

Jednostką realizującą projekt jest Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kielce.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym