Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

 

Program ograniczania niskiej emisji

 

Film Planeta Energii

 

 

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie przedsiębiorców, którzy wdrażają innowacyjne technologie środowiskowe

28-06-2017

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.

- Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

- Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

 

Termin: 6 lipca 2017 r., godz. 9:00:00-14.10; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z Programem priorytetowym oraz wymaganiami NFOŚiGW odnośnie przedkładanych wniosków.

 

Zgłoszenia poprzez FORMULARZ ON-LINE  (link przekierowujący do Formularza)

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 3 lipca do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywana przerwa kawowa dla uczestników.

Logotyp programu Sokół

 

Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w PP „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” w następujący sposób:

W pkt 3 Budżet:

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 500 000 tys. zł, w tym:

1)  dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł
(w tym   dla I  naboru do 50 000 tys. zł),

2)  dla zwrotnych form dofinansowania (faza W) – do  1 425 000 tys. zł
(w tym dla I naboru do 950 000 tys. zł).  

W pkt7.3.2 Dofinansowanie w formie pożyczki w fazie W:

1) kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 150 mln zł

Zaktualizowany Program priorytetowy znajduje się tutaj: link

Wdrożenie inniowacyjnych technologii środowiskowych śłużacych ograniczeniu oddzialywania zakładów/instalacji/urządzeń na środoowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS 7,8,11,12):

 • Zrównoważona energetyka:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
 • Materiałów i technologii
 • Systemów energetycznych budynków
 • Rozwoju maszyn i urządzeń
 • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 

 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

 

Więcej informacji oraz warunki programu dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.

lista aktualności
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

 

Newsletter Miasta Kielce

Najciekawsze informacje z życia naszego Miasta
co 2 tygodnie na Twoim mailu!

Zapraszamy do zapisania się na stronie
www.invest.kielce.pl
(na dole strony)

Więcej nie pokazuj tego okna

x