Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie przedsiębiorców, którzy wdrażają innowacyjne technologie środowiskowe

28-06-2017

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.

- Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

- Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

 

Termin: 6 lipca 2017 r., godz. 9:00:00-14.10; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z Programem priorytetowym oraz wymaganiami NFOŚiGW odnośnie przedkładanych wniosków.

 

Zgłoszenia poprzez FORMULARZ ON-LINE  (link przekierowujący do Formularza)

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 3 lipca do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywana przerwa kawowa dla uczestników.

Logotyp programu Sokół

 

Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w PP „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” w następujący sposób:

W pkt 3 Budżet:

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 500 000 tys. zł, w tym:

1)  dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł
(w tym   dla I  naboru do 50 000 tys. zł),

2)  dla zwrotnych form dofinansowania (faza W) – do  1 425 000 tys. zł
(w tym dla I naboru do 950 000 tys. zł).  

W pkt7.3.2 Dofinansowanie w formie pożyczki w fazie W:

1) kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 150 mln zł

Zaktualizowany Program priorytetowy znajduje się tutaj: link

Wdrożenie inniowacyjnych technologii środowiskowych śłużacych ograniczeniu oddzialywania zakładów/instalacji/urządzeń na środoowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS 7,8,11,12):

 • Zrównoważona energetyka:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
 • Materiałów i technologii
 • Systemów energetycznych budynków
 • Rozwoju maszyn i urządzeń
 • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 

 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

 

Więcej informacji oraz warunki programu dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym