Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła

18-04-2018

Od dzisiaj tj. 13.08.2019 r. obowiązują nowe zasady dla trwającego aktualnie naboru o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce wynikające z wejścia w życie Uchwały nr XVI/250/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę nr VII/104/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2019 r., poz. 3050).

 

Po zmianach zasady są następujące: Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym są:

1) 4 000 zł w przypadku instalacji indywidualnego Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek mieszkalny,

2) 25 000 zł w przypadku podłączenia Budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku Węzła cieplnego. Dotacja może być udzielona w kwocie 90% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do ww. kwoty:

 

Dotacja może zostać udzielona na dofinansowanie Zadań, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) będą realizowane na terenie nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Miasta Kielce,

2) będą realizowane przez Wnioskodawców,

3) obejmą trwałą likwidację Systemów ogrzewania na paliwo stałe stanowiących trwałe wyposażenie Budynku mieszkalnego lub Lokalu wyodrębnionego, w szczególności takich jak: piec lub kocioł centralnego ogrzewania; likwidowane urządzenia muszą być trwale związane z podłożem lub elementem konstrukcji budynku, np. poprzez ich wmurowanie , przyspawane, a w przypadku kotła centralnego ogrzewania połączone z kominem i instalacją centralnego ogrzewania.

 

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr VII/104/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2019 r., poz. 1075) oraz Uchwały nr XVI/250/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2019 r., poz. 3050). Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

więcej informacji: www.bip.kielce.eu/energia

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności