Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

 

Program ograniczania niskiej emisji

 

Film Planeta Energii

 

 

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Energetyczne Centrum Nauki KPT zaprasza do udziału w konkursie – Kielce ekologiczne miasto przyszłości

02-10-2017

Energetyczne Centrum Nauki KPT zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym dla szkół, współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami dotyczącymi przyszłości miast, zwrócenie uwagi uczniów szkół podstawowych jak rozrastające się miasta niosą zagrożenia dla środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie u dzieci postaw proekologicznych, uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o środowisko i przyczyn powstania smogu, a także zapoznanie ich z różnymi sposobami zapobiegania zanieczyszczeniom i szansami na tworzenie bardziej ekologicznych i przyjaznych miast.

 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych 0-III oraz IV-VI. Zadaniem będzie stworzenie trójwymiarowej makiety miasta przyszłości, wykonanej z elementów surowców wtórnych, o wymiarach nieprzekraczających 50×100 cm. Uczestnicy w trzyosobowych grupach stworzą miasto wykorzystujące alternatywne źródła energii, ekologiczne środki transportu i energooszczędne budynki, a także zaaranżują zieloną przestrzeń w mieście.

 

Prace zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez Energetyczne Centrum Nauki KPT. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci naukowych zestawów edukacyjnych oraz zabawek, a także pamiątkowe dyplomy i specjalne zaproszenia do zwiedzania ECN. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa (załącznik nr 2) i złożenie jej za pośrednictwem poczty, przesłanie faxem lub e-mailem (skan podpisanego dokumentu na adres: ecn@technopark.kielce.pl) do siedziby Organizatora (Kielecki Park Technologiczny, Energetyczne Centrum Nauki, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce) w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2017 r. do godziny 15.00 oraz załącznika nr 3, zawierającego zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie.

 

Termin nadsyłania makiet konkursowych mija 10 listopada 2017 r. – makiety należy dostarczyć do siedziby Energetycznego Centrum Nauki (ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, budynek SKYE INC).

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów konkursu: pani Karoliny Grochowiny 41 278 72 49 lub pani Eweliny Głowackiej 41 278 72 50.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Regulamin

Załącznik nr 2 – Deklaracji Uczestnictwa

Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w konkursie

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym