Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Miasto Kielce przystąpiło do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

07-08-2018

W roku bieżącym Miasto Kielce przygotowuje aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej” przyjętego uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXVI/531/2016  z dnia 14 czerwca 2016 r., zmieniającą uchwalę nr XIV/257/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”. PGN to dokument strategiczny wyznaczający cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a także poprawy jakości powietrza.

 

Opracowanie Aktualizacji ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Potrzeba aktualizacji wynika z pojawienia się nowych działań inwestycyjnych zgłoszonych przez interesariuszy.

W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się kompletna lista inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną, planowanych do realizacji w najbliższych latach. Efektem realizacji planu będzie poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie – poprawa zdrowia mieszkańców miasta. 

 

Urząd Miasta informuje o możliwości uwzględnienia w PGN zadań, które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów z RPO, szczególnie w ramach:

 

· DZIAŁANIE 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

· DZIAŁANIE 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

 

Aby zgłosić zadanie do uwzględnienia w PGN należy wypełnić załączoną ankietę w wersji elektronicznej.

 

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018 r.

 

Więcej informacji udzielają:

Piotr Kuta

Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce

tel.: 41 36 76 662

e-mail: piotr.kuta@um.kielce.pl

oraz

Tomasz Pawelec

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

tel. 669221014

 

Korespondencję elektroniczną proszę kierować na adres e-mail: oraz

Pliki do pobrania

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym