Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce

06-12-2018

Wydział Zarządzania Energią informuje o przyjęciu przez Radę Miasta Kielce w dniu 6 grudnia 2018 roku uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak transport, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie, gospodarka odpadami, gospodarka wodnościekowa, informacja i edukacja.

 

Dokument ten jest wymagany przez Unię Europejską do skutecznego starania się interesariuszy uczestniczących w Planie o fundusze unijne na inwestycje proekologiczne w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – w szczególności w ramach działań 3.2, 3.3 i 3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Aktualizacja PGN wynika z aktualizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez interesariuszy Planu oraz zgłoszeniu nowych zadań inwestycyjnych, a także zmian uwarunkowań prawnych.

 

Dla aktualizacji uzyskano odstąpienie Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach od konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dokument podlegał konsultacjom społecznym. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce uzyskała pozytywną ocenę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571