Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Wykaz przyznanych w 2018 r. dotacji na wymiane źródeł ciepła

04-02-2019

Wykaz złożonych wniosków i przyznanych w 2018 r. dotacji dla zadań polegających  na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.

 

Na podstawie uchwały nr LIV/1209/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. U. woj. świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 1102) w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce,został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce, który trwał w terminach: 18.04 - 04.06.2018 r. oraz 01.08 - 09.08.2018 r.

Uchwała określiła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zadań polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmianie na:

 

1)        podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)        ogrzewanie gazowe;

3)        ogrzewanie elektryczne,

4)        kocioł zasilany pelletem 5 klasy

5)        pompę ciepła;

 

przy czym dotacja udzielana była wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych realizacji zadania wnioskodawcom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja udzielana była w kwocie 90% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania,
przy czym maksymalna kwota Dotacji była ograniczona do kwoty:

 

1)     5000 zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)     4000 zł w przypadku instalacji Gazowego urządzenia grzewczego;

3)     3000 zł w przypadku instalacji Elektrycznego urządzenia grzewczego, Kotła na pellet 5 klasy oraz zastosowania Pompy ciepła.

 

Ilość złożonych wniosków

124

Ilość podpisanych umów

95

Ilość zadań, na których realizację udzielono dotacji celowej

80

 

 

W ramach udzielonej Dotacji na kwotę 308 794,98 zł., zrealizowano 80 zadań, polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i ich zmianie na: ogrzewanie gazowe (76 instalacji) oraz kocioł 5 klasy opalany pelletem (4 instalacje).

 

Wykaz rodzaju i liczby zadań, na których realizację udzielono dotacji dostępny w załączniku

 

 

Pliki do pobrania

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571