Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

4. Kieleckie Dni Energii

16-06-2020

9 czerwca odbędą się 4. Kieleckie Dni Energii. W ramach wydarzenia m.in. na dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat czeka gra online „ENERGETYCZNI".


W piątek 19 czerwca o 9.00 na stronie www.kielcemiasto.zhp.pl pojawi się regulamin wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy. Natomiast o 17.00 na adresy milowe uczestników zostaną przesłane szczegóły gry. Na najlepszych czekają nagrody.
 

Ponadto tego dnia uruchomione zostaną porady telefoniczne. Energetycy z Urzędu Miasta w Kielcach udzielać będą porad z zakresu OZE, termomodernizacji oraz na temat możliwych i najkorzystniejszych źródłach finasowania planowanych inwestycji termomodernizacyjnych. Będzie można także uzyskać informacje o rozwoju elektromobilności na trenie miasta Kielce oraz z zakresu zasad i warunków udzielania wsparcia na zakupu nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
 

Wydarzenie koordynuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Referat Zarządzania Energią, Gospodarki Niskoemisyjnej i Mobilności. Partnerem jest Hufiec ZHP Kielce-Miasto im. Obrońców Westerplatte.

 

Celem Gry Online "Energetyczni" jest zwiększenie wiedzy dotyczącej wykorzystania energii, ochrony środowiska oraz elektromobilności, a także propagowanie postaw proekologicznych wśród jej uczestników.

Uczestnikiem gry może być każda chętna osoba między 7, a 17 rokiem życia. Do udziału w grze niezbędne jest posiadanie adresu e-mailowego.

Uczestnicy muszą wypełnić formularz dostępny na stronie: wwww.kielcemiasto.zhp.pl najpóźniej do 19 czerwca do godziny 16.55.

19 czerwca o 17.00 każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma maila z dokładną instrukcją (w tym z zadaniami do wykonania).

Uczestnicy, którzy chcą stanąć do rywalizacji o nagrodę dla najaktywniejszego gracza muszą przesyłać potwierdzenia realizacji wszystkich wykonanych zadań zgodnie z instrukcją z pierwszego maila do uczestników. Każdy uczestnik gra samodzielnie i jest oceniany indywidualnie na podstawie przesłanych materiałów. Czas na przesłanie wykonanych zadań upływa 21.06 br.(niedzielę)  do wskazanej dodziny w regulaminie gry.

Dokładna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie wwww.kielcemiasto.zhp.pl najpóźniej w poniedziałek (22.06 br.) . Zwycięzcy otrzymają na maila instrukcje dotyczące odbioru nagród.

W razie kwestii spornych ostateczne decyzje podejmują organizatorzy gry.

 

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego na adres 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności