Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Pomniki Przyrody

Drzewa objęte ochroną prawną wyróżniają się wśród pozostałych przede wszystkim swymi walorami przyrodniczymi. Odznaczają się one wiekiem (np. wiek dębu szypułkowego „Wincenty” rosnącego przy ul. Lisowczyków szacuje się na 180 lat), ciekawym pokrojem i rozmiarami (obwód pnia dębu szypułkowego „Kacper” rosnącego przy ul. Gruchawka, mierzony na wys. 130 cm od ziemi, wynosi 556 cm) lub stanowią rzadkie i wyjątkowe gatunki (np. daglezja zielona rosnąca przy ul. Ściegiennego, perełkowce japońskie przy ul. Kościuszki, wiąz górski przy ul. Prostej). Drzewa te mają ogromne znaczenie przyrodnicze, klimatyczne oraz krajobrazowe. Często są to również obiekty o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym (grupa drzew „Dęby Grzegorzewskiego” przy ul. Jarzębinowej i Dębowej, kasztanowiec biały „Kubuś” rosnący na dziedzińcu Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ). W granicach miasta Kielce wyróżnia się 50 pomników przyrody, co stanowi 118 sztuk pojedynczych drzew.

 

Pomniki przyrody występujące na terenie Kielc:

 

1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 296 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 23 m, w wieku ok. 180 lat, rosnącą przy ul. Zbigniewa „Wilka” Kruszelnickiego w Kielcach, obok posesji Nr 150, na działce nr ewid. 166/2, obręb 01;

 

2. Dąb szypułkowy„Kacper” (Quercus robur) o obwodzie pnia 559 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 27 m, w wieku ok. 150 lat, rosnący przy ul. Gruchawka 3, na działce nr ewid. 100, obręb 02;

 

 

 

3. Dąb szypułkowy "Wiktor" (Quercus robur) o obwodzie pnia 462 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 20 m, w wieku ok. 250 lat, rosnący przy ul. Batalionów Chłopskich 242 w Kielcach, na działce nr ewid. 316, obręb 003;

 

4. Dąb szypułkowy„Mirosław” (Quercus robur) o obwodzie pnia 258 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 17 m, w wieku ok. 70 lat, rosnący przy ul. Wróbla, na granicy działek nr ewid. 294/13 i 294/27 obręb 005;

 

5. Dąb szypułkowy„Robert” (Quercus robur) o  obwodzie  pnia  210  cm  na  wysokości 130 cm  od  ziemi,  wysokości   24  m,  w  wieku  ok.  70  lat,  rosnący  przy  ul.  Samuela Bogumiła Lindego w Kielcach, na działce nr ewid. 6/319, obręb 005;

 

6. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 309 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 25 m, w wieku ok. 160 lat, rosnący przy ul. Sieje 50, na działce nr ewid. 117, obręb 06;

 

7. Grupa drzew: dęby szypułkowe 2 szt. (Quercus robur) o obwodach pni: 395, 366 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 28, 26 m, w wieku ok. 110 lat, rosnące na wschodniej skarpie rzeki Silnicy, w rejonie południowego narożnika Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Zacisze II”, na przedłużeniu ul. Jeleniowskiej, na działkach nr ewid. 1273/2 i 1273/22, obręb 06;

 

8. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 402 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 23 m, w wieku ok. 200 lat, rosnący przy ul. Karczunek, na wprost posesji nr 16, na działce nr ewid. 1202, obręb 06;

 

 

9. Grupa drzew: brzozy brodawkowate 2 szt. (Betula pendula) o obwodach pni: 250, 213 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 22, 23 m, w wieku ok. 120 lat, rosnące przy ul. Karczunek, na skarpie rzeki Silnicy, na północ od Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Zacisze II”, na działce nr ewid. 1206/3, obręb 06;

 

10. Grupa drzew: modrzewie polskie 2 szt. (Larix polonica) o obwodach pni: 255, 176 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 21, 22 m, w wieku ok. 70 lat, rosnące przy ul. Zagnańskiej 110, na działce nr ewid. 917/1, obręb 06;

 

11. Grupa drzew: 6 dębów: 5 dębów szypułkowych (Quercus robur) o obwodach pni: 252, 381, 286, 296, 238 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 22, 28, 22, 26, 22 m i 1 dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) o obwodzie pnia 232 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 28 m, w wieku ok. 130 lat, rosnące przy ul. Warszawskiej 221 i 223, na działkach nr ewid. 366 i 1180/4, obręb 06 i działkach nr ewid. 688/2, 688/4 i 688/5, obręb 07;

 

 

12. Grupa drzew: 7 dębów,  w  tym:  4  dęby  bezszypułkowe  (Quercus  petraea)  o obwodach pni: 203, 242, 166, 173 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 24, 24, 14, 15 m; 3 dęby błotne (Quercus palustris) o obwodach pni: 153, 158, 261 cm na  wysokości  130  cm  od  ziemi,  wysokościach:  16,  19,  17  m,  w  wieku  ok.  70  lat, rosnące  przy  ul.  Turystycznej,  na  odcinku  pomiędzy  ulicami  Toporowskiego  a Klonową, na działkach nr ewid. 431/6 i 613/2, obręb 10;

 

 

13. Grupa drzew „Dęby Grzegorzewskiego”, w tym dąb „Marian”: 19 dębów: 1 dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) o obwodzie pnia 236 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 24 m; 6 dębów szypułkowych (Quercus robur) o obwodach pni: 229, 203, 212, 240, 209, 234 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 22, 23, 24, 25, 26, 25 m; 8 dębów błotnych (Quercus palustris) o obwodach pni: 196, 200, 247, 185, 215, 189, 173, 165 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 20, 21, 21, 21, 23, 23, 19, 19 m; 3 dęby czerwone (Quercus rubra) o obwodach pni: 155, 211, 185 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 16, 23, 23 m; 1 dąb wielkoowocowy (Quercus macrocarpa) "Marian" o obwodzie pnia 227 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 26 m, w wieku ok. 80 lat, rosnące przy ul. Jarzębionowej i ul. Dębowej, pomiędzy ulicami Toporowskiego a Klonową, na działkach nr ewid. 793 i 1039/2, obręb 10;

 

14. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 266 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 19 m, w wieku ok. 90 lat, rosnący przy ul. Warszawskiej, obok Domu Księży Emerytów, na działce nr ewid. 757/42, obręb 10;

 

15. Dąb szypułkowy "Kubuś Puchatek" (Quercus robur) o obwodzie pnia 293 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 22 m, w wieku ok. 80 lat, rosnący przy ul. Nowy Świat 34 w Kielcach, na dziedzińcu Przedszkola Samorządowego Nr 16 im. Jana Brzechwy, na działce nr ewid. 425/6, obręb 010;

 

 

16. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 328 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 20 m, w wieku ok. 100 lat, rosnący przy ul. Domaniówka 8, na działce nr ewid. 49, obręb 11;

 

17. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 228 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 17 m, w wieku ok. 90 lat, rosnący przy zbiegu ulic: Alei Solidarności i Orzeszkowej, na działce nr ewid. 1/120, obręb 12;

 

18. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 325 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 20 m, w wieku ok. 100 lat, rosnący przy ul. Bęczkowskiej, ok. 50 m na wschód od skrzyżowania z Al. Solidarności, na działce nr ewid. 35/2, obręb 12;

 

19. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 274 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 21 m, w wieku ok. 90 lat, rosnący przy ul. Domaszowskiej 130, na działce nr ewid. 345/2, obręb 12;

 

20. Grupa drzew: 8 dębów szypułkowych (Quercus robur) o obwodach pni: 265, 252, 320, 219, 230, 292, 288, 310 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 24, 23, 24, 22, 20, 22, 24, 20 m, w wieku ok. 100 lat, rosnące przy Al. Solidarności, na wysokości osiedla Bocianek oraz Parku Dygasińskiego, na działkach nr ewid. 1/120, 137/3, 138/3 i 140/13, obręb 12;

 

 

21. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 339 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 20 m, w wieku ok. 130 lat, rosnący przy ul. Starowiejskiej 20, na działce nr ewid. 366, obręb 14;

 

22. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 338 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 23 m, w wieku ok. 130 lat, rosnący przy ul. Okólnik 6, na działce nr ewid. 656, obręb 15;

 

23. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 279 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 26 m, w wieku ok. 110 lat, rosnący przy ul. Ogrodowej 3, na działce nr ewid. 710/1, obręb 16;

 

24. Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia 410 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 20 m, w wieku ok. 100 lat, rosnący przy ul. Owocowej 11, na działce nr ewid. 780, obręb 16;

 

25. Dąb bezszypułkowy„Filip” (Quercus petraea) o obwodzie pnia 260 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 21 m, w wieku ok. 100 lat, rosnący przy ul. Radiowej 10, na działce nr ewid. 58, obręb 17;

 

26. Grupa drzew: modrzewie polskie 2 szt. (Larix polonica) o obwodach pni: 193, 182 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 19, 22 m, w wieku ok. 80 lat, rosnące u zbiegu ulic: Szpitalnej i Kościuszki, na działce nr ewid. 68, obręb 17;

 

27. Grupa drzew: perełkowce japońskie „Jan” 2 szt. (Sophora japonica) o obwodach pni: 216, 199 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 17, 17 m, w wieku ok. 130 lat, rosnące przy ul. Kościuszki 6, na działce nr ewid. 573/1, obręb 17;

 

28. Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia 218 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 17 m, w wieku ok. 80 lat, rosnący przy ul. Św. Leonarda 14, na działce nr ewid. 429, obręb 17;

 

29. Kasztanowiec biały„Kubuś” (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia 286 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 19 m, w wieku ok. 80 lat, rosnący przy ul. Dużej 9, na wewnętrznym dziedzińcu Teatru Lalki i Aktora "KUBUŚ”, na działce nr ewid. 447/9, obręb 17;

 

30. Robinia biała (Robinia pseudoacacia) o obwodzie pnia 227 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 19 m, w wieku ok. 80 lat, rosnąca przy ul. Sienkiewicza 2, na działce nr ewid. 468/4, obręb 17;

 

31. Orzech czarny (Junglans nigra) o obwodzie pnia 276 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 17 m, w wieku ok. 120 lat, rosnący przy ul. Wesołej 56, na działce nr ewid. 1137, obręb 17;

 

32. Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia 255 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 17 m, w wieku ok. 80 lat, rosnący przy ul. Żeromskiego, obok Uniwersytetu Humianistczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na działce nr ewid. 1225/1, obręb 17;

 

33. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 241 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 18 m, w wieku ok. 90 lat, rosnący przy ul. Seminaryjskiej 26, na działce nr ewid. 1679, obręb 17;

 

34. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 336 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokość ok. 25 m, w wieku ok. 80 lat, rosnąca przy ul. Prostej 14/16, na działce nr ewid. 1317/34, obręb 17;

 

35. Dąb szypułkowy zwany "Dębem Jagiełły"  (Quercus robur) o obwodzie pnia 326 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 22 m, w wieku ok. 100 lat, rosnący przy ul. Prostej 27a w Kielcach, na dziedzińcu zespołu szkół: Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Władysława Jagiełły, na działce nr ewid. 1360/2, obręb 17;

 

 

36. Grupa drzew: topola biała (Populus alba) o obwodzie pnia 546 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 25 m, w wieku ok. 120 lat i sosna wejmutka (Pinus strobus) o obwodzie pnia 258 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 26 m, w wieku ok. 110 lat, rosnące przy ul. Dobromyśl 15, na działce nr ewid. 151/3, obręb 18;

 

37. Grupa drzew „Dobromyśl”, w tym dąb „Antoni”: 27 szt. drzew:  21 dębów szypułkowych (Quercus robur) o obwodach pni: 330, 235, 220, 278, 197, 211, 201, 193, 299, 264, 281, 295, 336, 222, 278, 227, 271, 202, 204, 206, 217 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 31, 29, 25, 33, 31, 30, 26, 31, 30, 25, 27, 26, 30, 31, 28, 28, 29, 30, 27, 26, 27 m; 3 lipy drobnolistne (Tilia cordata) o obwodach pni: 189, 348, 324 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 25, 25, 24 m; 1 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 238 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 28 m; 2 klony pospolite (Acer platanoides) o obwodach pni: 240, 254 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 28, 27 m, w wieku ok. 100 lat, rosnące przy ul. Dobromyśl 44, na działce nr ewid. 32, obręb18;

 

 

38. Dąb szypułkowy „Jan” (Quercus robur) o obwodach pni 314/327 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 26 m, w wieku ok. 140 lat, rosnący po północnej stronie ul. Machałowej, 100 m na północny zachód od wiaduktu Polskich Kolei Państwowych, na działce nr ewid. 218, obręb 18;

 

39. Dąb bezszypułkowy "Władysław" (Quercus petraea) o  obwodzie  pnia  260  cm  na wysokości  130  cm  od  ziemi,  wysokości  25  m,  w  wieku  ok.  80  lat,  rosnący  przy  ul. Dobromyśl w Kielcach, naprzeciwko posesji Nr 10, na działce nr ewid. 88, obręb 0018;

 

40. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 342 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 19 m, w wieku ok. 140 lat, rosnący po północnej stronie ul. Machałowej, 20 m na zachód od wiaduktu Polskich Kolei Państwowych, na działce nr ewid. 639, obręb 19;

 

41. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 367 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 25 m, w wieku ok. 130 lat, rosnący przy ul. Machałowej, 200 m na zachód od wiaduktu Polskich Kolei Państwowych, na działce nr ewid. 146, obręb 19;

 

42. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 344 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 23 m, w wieku ok. 110 lat, rosnący 100 m na południe od nieruchomości położonej przy ul. Zgórskiej 85, na działce nr ewid. 361, obręb 19;

 

43. Dąb szypułkowy„Artur” (Quercus robur) o obwodzie pnia 322 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 21 m, w wieku ok. 90 lat, rosnący przy ul. Bobrzańskiej 8, na działce nr ewid. 574/1, obręb 19;

 

44. Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos ) o obwodzie pnia 322 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 21 m, w wieku ok. 100 lat, rosnąca przy ul. Fabrycznej, obok pomnika St. Staszica, na działce nr ewid. 451, obręb 20;

 

45. Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) o obwodzie pnia 215 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 29 m, w wieku ok. 80 lat, rosnąca przy ul. Piotra Ściegiennego 2, na posesji Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, na działce nr ewid. 15/6, obręb 23;

 

46. Dąb szypułkowy „Wincenty” (Quercus robur) o obwodzie pnia 410 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 23 m, w wieku ok. 180 lat, rosnący przy ul. Lisowczyków 5, na działce nr ewid. 1172/1, obręb 23;

 

47. Dąb czerwony (Quercus rubra) o obwodzie pnia 278 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokość 21 m, w wieku ok. 80 lat, rosnący przy ul. Żółkiewskiego 32, na działce nr ewid. 778, obręb 23;

 

48. Robinia biała (Robinia pseudoacacia) o obwodzie pnia 297 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 21 m, w wieku ok. 100 lat, rosnąca przy ul. Posłowickiej 98, na działce nr ewid. 470, obręb 27;

 

49. Dąb szypułkowy„Zbigniew” (Quercus robur)  o  obwodzie  pnia   324  cm  na  wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 22 m, w wieku ok. 110 lat, rosnący przy ul. Leśniówka   62 w Kielcach,  na  działce  nr  ewid.  62,  obręb  029;

 

50. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 272 cm na wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 23 m, w wieku ok. 90 lat, rosnący przy ul. Sukowskiej 99, na działce nr ewid. 375, obręb 30.

 

 

Drzewa pomnikowe na terenie miasta Kielce obejmowane były ochroną prawną na mocy szeregu aktów prawnych w latach: 1986 – 2016.

 

Obowiązująca podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Kielce Nr XVIII/413/2011 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2011r. Nr 317, poz. 3868) oraz uchwały zmieniające:

 

- Uchwały Rady Miasta Kielce: Nr XXXVI/650/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody  i  Nr XXXVI/651/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2012r., poz. 3874 i 3875),

- Uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXI/1066/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody  i  Nr LXI/1067/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r., poz. 1590 i 1591),

- Uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXIX/576/2016 z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zniesienia pomników przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody  i  Nr XXIX/577/2016 z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego  z 2016r., poz. 2528 i 2529),

- Uchwały Rady Miasta Kielce Nr LIV/1213/2018 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego  z 2018r., poz. 1105).

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności