Kontrast
Czcionka
English

Witamy

 

www.gis.kielce.eu

 
 
 
 

Nota prawna

Dane udostępnione na Geoprtalu KIELCE stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 ze zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce.

 

Dostęp do ww. usług może być wykorzystywany wyłącznie do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, w zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

Zawarte w serwisie Geoportalu KIELCE informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

 

Aktualność danych

  • dane geodezyjne (ewidencja gruntów i budynków, struktura własności, sieci uzbrojenia terenu) oraz punkty adresowe  aktualizowane są codziennie,
  • dane z zakresu planowania przestrzennego: aktualizowane z dniem podjęcia uchwały o przystąpieniu do tworzenia planu, zmiany etapu planu oraz rozpoczęcia jego obowiązywania,
  • pozostałe warstwy mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności.

 

Miasto Kielce nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu Geoportalu KIELCE.

Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności