Kontrast
Czcionka
English

Zielony Patrol - aktualności

Zielony Patrol

15-09-2016
Wydział Środowiska UM Kielce informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 projekt - konkurs "ZIELONY PATROL" nie będzie organizowany.

Ścieżka edukacyjna „Leśna Przygoda”.

14-09-2016
Wydział Środowiska UM Kielce informuje, że na terenie lasu komunalnego znajduje się przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Leśna Przygoda”.

Zielone Patrole w Bratysławie

01-07-2016
Przedostatni dzień wycieczki Zielone Patrole spędziły w Bratysławie. Zwiedzanie rozpoczęły dziś od Wzgórza Zamkowego, gdzie znajduje się Zamek Bratysławski.

Zielone Patrole w Family Park

30-06-2016
Dzisiaj nadszedł najbardziej wyczekiwany przez dzieci dzień, czyli całodzienny pobyt w parku rozrywki Family Park.

Czas pożegnać Wiedeń

29-06-2016
Ostatni dzień w Wiedniu Zielone Patrole rozpoczęły od zwiedzania Ratusza Miejskiego. Budowla została wzniesiona w latach 1872 - 1883 i od początku pełniła funkcje administracyjne.

Filmy w

Internetowej Telewizji Kielce

youtube.com/MojeKielce

archiwum.itv.kielce.eu

 

 

 


Filmy z 8. edycji konkursu


 


11.07.2016 r.

 


05.07.2016 r.

 


17.06.2016 r.

 


07.06.2016 r.

 


02.06.2016 r.

 


22.03.2016 r.

 


18.09.2015 r.


Filmy z 7. edycji konkursu


 


13.07.2015 r.


7.07.2015 r.


18.06.2015 r.


11.06.2015 r.


01.06.2015 r.


13.05.2015 r.


30.03.2015 r.


25.03.2015 r.


Filmy z 6. edycji konkursu


 


8.07.2014 r.


8.07.2014 r.


29.05.2014 r.


29.05.2014 r.


17.03.2014 r.


23.01.2014 r.


20.01.2014 r.


16.10.2013 r.


Filmy z 5. edycji konkursu


 


16.07.2013 r.


12.07.2013 r.


10.06.2013 r.


27.05.2013 r.


20.05.2013 r.


29.04.2013 r.


26.04.2013 r.


28.02.2013 r.


22.10.2012 r.

 
 

Instrukcje

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3

Ustawianie formatu współędnych dla GPSmap 60CSx

Po uruchomieniu odbiornika GPS GPSmap 60CSx dwukrotnie naciskamy przycisk MENU. Następnie postępujemy wg kroków pokazanych na kolejnych zdjęciach.

 

Z menu obrazkowego wybieramy pozycję Ustawienia i zatwierdzamy przyciskiem ENTR (Zdjęcie nr 1)

 

Następnie wybieramy pozycję Jednostki i zatwierdzamy przyciskiem ENTR (Zdjęcie nr 2)

 

Z pierwszej listy rozwijanej Format pozycji (siatka) wybieramy pozycję hddd.mm'ss.s". Z drugiej listy rozwijanej Układ odniesienia wybieramy pozycję WGS 84 (Zdjęcie nr 3)

 

Po ustawieniu z kolejnych menu wychodzimy przyciskiem QUIT na obudowie odbiornika GPS.

 

Zdjęcie nr 1

Zapamiętywanie współrzędnych punktu w terenie

Aby zapamiętać współrzędne punktu, należy nacisnąć przycisk MARK na obudowie odbiornika GPS.

 

Następnie można, ale nie jest to konieczne, poruszając się za pomocą strzałek i zatwierdzając przyciskiem ENTR, zmienić wartości w kolejnych polach. Na liście punktów zapamietane punkty będzie można odnaleźć po wartości w polu na prawo od niebieskiej chorągiewki.

 

Na koniec należy strzałkami najechać na pole OK i nacisnąć przycisk ENTR na obudowie odbiornika GPS

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3

Przeglądanie punktów zapisanych w odbiorniku GPS

Aby odnaleźć punkt zapisany w odbiorniku GPS, należy nacisnąć przycisk FIND na obudowie.

 

Na wyświetlonym menu (Zdjęcie nr 1) wybieramy pozycję Waypointy i zatwierdzamy ENTR.

 

Otrzymujemy listę wszystkich zapisanych przez nas punktów (Zdjęcie nr 2) -  za pomocą strzałek wybieramy szukany i naciskamy przycisk ENTR na obudowie odbiornika GPS

 

Zdjęcie nr 3 przedstawia przykładowy zapisany punkt.

 

 

Rys. nr 1

Logowanie na geoportalu

Aby zalogowac sie na geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach, należy w przeglądarce internetowej otworzyć stronę:

i kliknąć na linku zaloguj się, pokazanym na rysunku nr 1. Następnie trzeba wypełnić pola login i hasło i nacisnąć przycisk zaloguj.

 

Loginy i hasła dla wszystkich patroli zostaną wysłane przez Urząd Miasta na adresy email podane w Arkuszu Danych Patrolu

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
Rys. nr 4
Rys. nr 5
Rys. nr 6

Zbliżanie do współrzędnych na mapie

Aby zbliżyć się na mapie do zapamiętanych w odbiorniku GPS współrzędnych, należy nacisnąć przycisk FIND na odborniku GPS.

 

Z menu widocznego na zdjęciu nr 1 wybieramy Waypointy i zatwierdzamy przyciskiem ENTR na obudowie odbiornika.

 

Na liście (zdjęcie nr 2) odnajdujemy zapamiętany punkt, wybieramy go strzałkami na obudowie i zatwierdzamy przyciskiem ENTR.

 

Odczytujemy współrzędne (zdjęcie nr 3) i otwieramy stronę: www.gis.kielce.eu , wybieramy narzędzie nawigacja - znajdź punkt o współrzędnych (rys. nr 4)

 

Wprowadzamy do odpowiednich pól widocznych na rys. nr 5 wartości odczytane z odbiornika GPS, dodatkowo wpisując skalę w jakiej chcemy zobaczyc zadany punkt. Naciskamy przycisk Przejdź.

 

Widzimy (rys. nr 6),  że wprowadzony punkt został zapamiętany na dziedzińcu Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 - mapa została tak ustawiona, że wprowadzone współrzędne znajdują sie dokładnie na jej środku.

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności