Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Kielce Biegają

KIELCE BIEGAJĄ 2017


Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w IX  edycji biegu w ramach akcji „Kielce Biegają”, który odbędzie  się w dniu 21 października 2017 r. (start o godz. 10.00 w Parku Miejskim w Kielcach).

 

Trasy biegów i kategorie wiekowe uczestników:
 

Trasa nr 1. -   roczniki: 2008-2007 oraz  2009 i młodsi -  dystans ok. 400 m
Start: Park miejski – start: alejka parkowa przy wejściu od ul. Jana Pawła II, meta: alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.
trasa biegu 1
Trasa  nr 2. -  roczniki 2006-2005 oraz  2004-2002 -  dystans ok. 1400 m
Start:  Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – skręt w lewo – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej –  na wysokości  przejścia dla pieszych  skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica,  meta: alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.
Trasa biegu 2
Trasa nr 3. -  roczniki: 2001-1999 -  dystans ok. 2000 m
Start: Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej – na wysokości przejścia dla pieszych – skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – przecięcie ul. Solnej,  bieg wzdłuż Silnicy ścieżką rowerową do ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Sienkiewicza – bieg ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Staszica – bieg ul. Staszica – meta na alejce parkowej na wysokości muszli koncertowej.
Trasa biegu 3

 

Warunki uczestnictwa w biegu

Warunki uczestnictwa w biegu w niżej podanych rocznikach:

 1. roczniki: 2009 i młodsi
 2. roczniki: 2008 - 2007
 3. roczniki: 2006 - 2005
 4. roczniki: 2004 - 2002
 5. roczniki: 2001 - 1999

 

 • Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego stanowiącego załącznik do Regulaminu – do pobrania ze strony www.um.kielce.pl lub www.siebiega.com i złożenie go do dnia  16 października 2017r.  do godz. 15.30:
  a) w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta  Urzędu  Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pokój 501/502 lub  503
  b) na adresy mailowe: , lub
  c) faksem : 41 36 76 552
  lub osobiście w dniu 21.10.2017 r.  na 20 minut przed startem w danym  biegiem w Biurze Zawodów – Park Miejski im. Stanisława Staszica w Kielcach.
 • Złożenie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 • Złożenie „Oświadczenia osoby pełnoletniej  – uczestnika Biegu” – w przypadku osób  pełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu.


Oświadczenia, o których mowa wyżej należy złożyć w Biurze Zawodów w dniu Biegu przy odbiorze numeru startowego. Biuro zawodów czynne od godz. 8.30

 

Do pobrania:

Regulamin Biegu
Formularz Rejestrowy oraz oświadczenia - załącznik do Regulaminu

 

Dla pierwszych trzech zwycięzców Biegu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są medale  i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

BIEG OPEN

Warunkiem uczestnictwa w Biegu OPEN jest:

 • ukończenie w dniu biegu 18 lat,
 • wypełnienie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego do Biegu: kliknij tutaj
 • złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr  101, poz. 1095). Oświadczenie dostępne będzie w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru   startowego.

 

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 18 października 2017r. lub do wyczerpania limitu uczestników 250 osób. W przypadku nie wyczerpania limitu uczestników  Organizator dopuszcza możliwość rejestracji w Biurze Zawodów w dniu Biegu.

 

Trasa biegu OPEN  - osoby pełnoletnie i starsze  -  dystans ok 4300 m

 

Start: Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej)  – bieg alejką parkową w stronę  ul. Jana Pawła II – skręt w prawo bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej na wysokości przejścia dla pieszych – skręt |w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica- skręt w lewo ul. Zamkowa – ul. Zamkowa – skręt w lewo w bramę placu zamkowego Muzeum Narodowego – teren Muzeum Narodowego – bieg ulicą obok budynku Caritasu – skręt w prawo w  ul. Czerwonego Krzyża – ul. Czerwonego Krzyża – skręt w prawo w ul. Wesoła – ul. Wesoła – skręt w lewo w ul. Mickiewicza – ul. Mickiewicza – skręt w lewo w ul. Hipoteczna – skręt w prawo ul. Przy Muzeum Zabawek – skręt w lewo w ul. Ewangelicka – skręt w lewo w ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza –  – skręt w prawo w  ul. Duża – ul. Duża – skręt w lewo płyta Rynku – bieg do ul. Leśnej – ul. Leśna – skręt w prawo w  ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza – skręt w lewo  w  ul. Paderewskiego – ul. Paderewskiego – skręt w lewo w  ul. Solna – ul. Solna – skręt w prawo do ul. Staszica – ul. Staszica, – meta alejka parkowa przy muszli koncertowej. trasa biegu Open

 

 

Dla pierwszych trzech zwycięzców Biegu w kategorii kobiet i mężczyzn  przewidziane są medale  i nagrody rzeczowe.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności