Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Kielecki Portal Gospodarczy

Na realizowany przez Urząd Miasta projekt pn. "Partner Centrum Obsługi Inwestora” składa się wiele działań - jednym z nich jest budowa Kieleckiego Portalu Gospodarczego. Celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego (KOM).
Platforma internetowa skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które są zainteresowane inwestowaniem w obrębie KOM. Zawierać będzie m.in. informacje na temat gospodarki regionu, oferty inwestycyjne, aktualnie rozpisywane przetargi, narzędzia inwestora (kalkulatory finansowe, kursy walut, stawki VAT, ZUS, itp.) i in. Czy informacje zawarte na portalu zaspokoją potrzeby użytkowników, czy będą wystarczającą pomocą w poznaniu terenów inwestycyjnych, lokalizacji przyszłej inwestycji, jakich dodatkowych informacji oczekują potencjalni inwestorzy, aby oferta była pełna - wyjaśnienie tych kwestii umożliwi analiza ankiety przygotowanej przez Urząd Miasta. Jest ona skierowana do wszystkich firm, mających istotne znaczenie dla gospodarczego rozwoju regionu. Od uzyskanych odpowiedzi zależy nie tylko określenie roli przyszłego portalu, ale przede wszystkim sposób realizacji projektu, w tym zakres i forma współpracy gmin z inwestorami.
Twórcy projektu pragną, aby wszyscy użytkownicy mieli poczucie "współwłasności" nowo tworzonego portalu.

Ankieta


Wypełnione ankiety proszę przesyłać na adres:

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności