Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Konkurs - ul. Bodzentyńska

Komunikat nr 7

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

 

W dniu 23 lutego 2018 r. Sąd Konkursowy na posiedzeniu ocenił 10 nadesłanych prac i przyznał następujące nagrody:

 

  • I nagroda - 20 000 zł brutto  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z nadanym dwucyfrowym numerem 03 oznaczona przez Uczestnika konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 423730, Uczestnikowi:

TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.
ul. KOZIA 2/2 25-514 KIELCE

Zespół projektowy w składzie:
mgr inż. arch. Paulina Bogdał-Śmierzyńska
mgr inż. arch. Konrad Śmierzyński
mgr inż. arch. Katarzyna Detka
mgr inż. arch. Gabriela Rozmus
mgr inż. arch. Piotr Buchcic
stud. arch. Olga Bogdał

 

Uzasadnienie:
Pierwszą nagrodę Sędziowie przyznali za prostotę formy i czytelne rozwiązania kompozycyjno - przestrzenne oraz nawiązanie do historycznego charakteru miejsca, zawierającego się w elementach projektowanej przestrzeni. Sąd konkursowy docenił realność przyjętych rozwiązań w odniesieniu do założonego budżetu.

Suma punktów przyznanych w kryteriach oceny prac konkursowych: 72,83 (K1:30,75 K2:27 K3:15,08).

 

Pliki do pobrania

 

  • II nagroda - 10 000 zł brutto z nadanym dwucyfrowym numerem 02 oznaczona przez Uczestnika konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 160706, Uczestnikowi:

JAKUB HECIAK ARCHITEKT
ul. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO 18, 25-137 KIELCE

Zespół projektowy w składzie:

dr inż. arch. Jakub Heciak

mgr inż. arch. kraj. Magdalena Wojnowska-Heciak

inż. arch. Małgorzata Kałuża

 

Uzasadnienie:
Drugą nagrodę Sędziowie przyznali za interesujące rozwiązanie północnej części ul. Bodzentyńskiej, w tym bogactwo form zieleni urządzonej kształtującej kameralną przestrzeń publiczną.

Suma punktów przyznanych w kryteriach oceny prac konkursowych: 71,50 (K1:29,25 K2:27,25 K3:15)

Pliki do pobrania

 

  • III nagroda - 5 000 zł brutto z nadanym dwucyfrowym numerem 05 oznaczona przez Uczestnika konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 060516, Uczestnikowi:

KONSORCJUM FIRM:
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JWMS SP. Z O.O.
ul. BIEŻANOWSKA 46, 30-812 KRAKÓW
GRINGOO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU MARTA CHRZĄSZCZYK
ul. KLEEBERGA 16, 25-226 KIELCE

Zespół projektowy w składzie:
mgr inż. arch. Marek Sanecki
mgr inż. Marta Chrząszczyk, architekt krajobrazu
mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka

 

Uzasadnienie:
Trzecią nagrodę Sędziowie przyznali za trafne wnioski z wnikliwie przeprowadzonych analiz dotyczących problemu waloryzacji zastanej oraz zróżnicowanie charakteru wnętrza urbanistycznego poprzez zastosowanie różnorodnych elementów małej architektury.

Suma punktów przyznanych w kryteriach oceny prac konkursowych: 63,81 (K1:26 K2:22,5 K3:15,31)

 

Sąd Konkursowy nie udzieli rekomendacji do przyznania dodatkowych wyróżnień.

 

Pliki do pobrania

Komunikat nr 6

Informuje się, że 28.02.2018r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Instytutu Dizajnu w Kielcach przy ul. Zamkowej 3 (I piętro) ogłoszone publicznie zostaną wyniki konkursu architektoniczno – urbanistycznego na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach oraz odbędzie się dyskusja pokonkursowa i prezentacja prac.

Komunikat nr 5

Działając na podstawie pkt. 4.5 oraz 4.7 Regulaminu Konkursu architektoniczno – urbanistycznego na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach, w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytania do Regulaminu od Uczestnika konkursu, które wpłynęło 25.01.2018, oraz odpowiedź Zamawiającego:

 

 

Pytanie:

Czy organizator przewiduje możliwość ingerencji projektowej na terenie należącym do plebani a znajdującym się w granicach opracowania (punkty H - I)? Czy możliwe jest włączenie tego fragmentu do wnętrza ulicy?

 

Odpowiedź:

Obowiązujący dla ww. terenu plan miejscowy przewiduje regulację własności gruntów pomiędzy Parafią pw. Św. Wojciecha i Gminą Kielce. Wyznaczony do opracowania konkursowego teren, oznaczony linią czerwoną i literami ABCDEFGHIJKLMNOPR-A, stanowi w całości obszar, który zgodnie z planem miejscowym stanowić ma teren we władaniu publicznym. Należy dla niego przedstawić rozwiązanie zgodne z ustaleniami planu i wytycznymi konkursowymi niezależnie od aktualnego stanu własności.

Komunikat nr 4

Informacja o Uczestnikach konkursu zaproszonych do składania prac konkursowych.

 

"Informacja-zaproszenie.pdf"

Komunikat nr 3

Działając na podstawie pkt. 4.6 oraz 4.7 Regulaminu Konkursu architektoniczno - urbanistycznego na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach, w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytania, które wpłynęło 29.11.2017 oraz odpowiedź Zamawiającego:

 

Pytanie:

Niestety przegapiliśmy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, czy istnieje szansa że będzie on jeszcze przedłużony?

 

Odpowiedź:

Nie.

Komunikat nr 2

Zamieszczamy dodatkowy materiał pomocniczy, tj. mapę sytuacyjną pochodzącą najprawdopodobniej z lat 50-60. Mapa obrazuje między innymi nieistniejącą już zabudowę po południowej stronie ulicy Bodzentyńskiej.

 

MapaSytuacyjna.tif

Konkurs architektoniczno – urbanistyczny na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach.
Konkurs jest organizowany przy współpracy z SARP o. Kielce.

 

REGULAMIN KONKURSU

Ogłoszenie o Konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Załączniki do Regulaminu:

Załączniki 1 - 9

Załączniki W1 - W9

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym