Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Konkurs - Centrum Komunikacyjne

Komunikat o ogłoszeniu wyników Konkursu

W dniu 19 grudnia 2016 odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na „BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach). Na Konkurs wpłynęło 9 prac. 

Sąd konkursowy postanowił przyznać 3 nagrody i 4 wyróżnienia:

  • I miejsce i nagroda w wysokości 30.000 PLN dla pracy nr 04

Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci spółka cywilna

  • II miejsce i nagroda w wysokości 20.000 PLN dla pracy nr 02

Gottlieb Paludan Architects
Paulina Adamczyk

  • III miejsce i nagroda w wysokości 10.000 PLN dla pracy nr 01

MOKO Marta Frejda


Wyróżnienie równorzędne w wysokości 2.500 PLN dla pracy:

  • nr 03 - INTRO75 Artur Wiśniewski
  • nr 06 - Litoborski+Maciniak Biuro Architektoniczne sp. z o.o
  • nr 07 – Anna Mleczko Architektura,  Appetite Studio Anna Stawkowska
  • nr 09 - Wiesław Michałek „Studio Projektowe i Wzorcownia NARADA”

 

Pełna treść komunikatu na stronie Organizatora Konkursu:   kielce.sarp.org.pl

Komunikat z dnia 7.11.2016 r.

Informujemy, że w regulaminowym terminie od Uczestników konkursu nie wpłynęły żadne pytania dotyczące sposobu opracowania pracy konkursowej.

Komunikat - 14.10.2016 r.

KOMUNIKAT NR 2.

 

W imieniu Zamawiającego informuję, iż w dniu dzisiejszym zakończyła się ocena Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz jednolitych europejskich dokumentów zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) cyt. dalej: Pzp oraz z pkt III.2.5 ppkt 2 Regulaminu konkursu, Uczestnicy konkursu zobowiązani są w terminie 3 dni od dnia zakończenia oceny Wniosków, do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w celu zbadania, czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.  
Wobec powyższego lista Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie oraz informacja o Uczestnikach niespełniających wymagań Regulaminu, zostanie zamieszczona  na stronie internetowej Zamawiającego oraz Organizatora konkursu niezwłocznie po złożeniu ww. oświadczeń, jednak nie później niż w terminie do dnia 21 października 2016 r.

 

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Konkursu
arch. Wojciech Gwizdak

Komunikat - 09.09.2016 r.

KOMUNIKAT NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W SPRAWIE WARUNKÓW DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Zestaw pytań I.

 

Zestaw pytań II.

Realizując czynności powierzone przez Gminę Kielce, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce zaprasza do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym

 

KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu  dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

 

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym