Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Konkurs - Centrum Komunikacyjne

Komunikat o ogłoszeniu wyników Konkursu

W dniu 19 grudnia 2016 odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na „BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach). Na Konkurs wpłynęło 9 prac. 

Sąd konkursowy postanowił przyznać 3 nagrody i 4 wyróżnienia:

  • I miejsce i nagroda w wysokości 30.000 PLN dla pracy nr 04

Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci spółka cywilna

  • II miejsce i nagroda w wysokości 20.000 PLN dla pracy nr 02

Gottlieb Paludan Architects
Paulina Adamczyk

  • III miejsce i nagroda w wysokości 10.000 PLN dla pracy nr 01

MOKO Marta Frejda


Wyróżnienie równorzędne w wysokości 2.500 PLN dla pracy:

  • nr 03 - INTRO75 Artur Wiśniewski
  • nr 06 - Litoborski+Maciniak Biuro Architektoniczne sp. z o.o
  • nr 07 – Anna Mleczko Architektura,  Appetite Studio Anna Stawkowska
  • nr 09 - Wiesław Michałek „Studio Projektowe i Wzorcownia NARADA”

 

Pełna treść komunikatu na stronie Organizatora Konkursu:   kielce.sarp.org.pl

Komunikat z dnia 7.11.2016 r.

Informujemy, że w regulaminowym terminie od Uczestników konkursu nie wpłynęły żadne pytania dotyczące sposobu opracowania pracy konkursowej.

Komunikat - 14.10.2016 r.

KOMUNIKAT NR 2.

 

W imieniu Zamawiającego informuję, iż w dniu dzisiejszym zakończyła się ocena Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz jednolitych europejskich dokumentów zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) cyt. dalej: Pzp oraz z pkt III.2.5 ppkt 2 Regulaminu konkursu, Uczestnicy konkursu zobowiązani są w terminie 3 dni od dnia zakończenia oceny Wniosków, do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w celu zbadania, czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.  
Wobec powyższego lista Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie oraz informacja o Uczestnikach niespełniających wymagań Regulaminu, zostanie zamieszczona  na stronie internetowej Zamawiającego oraz Organizatora konkursu niezwłocznie po złożeniu ww. oświadczeń, jednak nie później niż w terminie do dnia 21 października 2016 r.

 

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Konkursu
arch. Wojciech Gwizdak

Komunikat - 09.09.2016 r.

KOMUNIKAT NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W SPRAWIE WARUNKÓW DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Zestaw pytań I.

 

Zestaw pytań II.

Realizując czynności powierzone przez Gminę Kielce, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce zaprasza do wzięcia udziału w jednoetapowym, realizacyjnym

 

KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu  dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

 

Budżet Obywatelski
Serwisy mapowe
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym