Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Koronawirus - co trzeba wiedzieć

 

Koronawirus - ważne kontakty

 

Praca um kielce

 

praca jednostek organizacyjnych miasta i spółek

 

edukacja

 

nabór do przedszkoli

 

zdalne lekcje

 

komunikacja miejska

 

odbiór odpadów

 

pomoc dla mieszkańców

 

Pomoc dla przedsiębiorców

 

kultura i sport

 

zwiedzaj online

 

jedzenie na wynos

 

Koronawirus - gov.pl

 

główny inspektorat sanitarny

 

dbaj o higienę

Koronawirus - ważne komunikaty

Informujemy, że od poniedziałku - 1 czerwca 2020 roku zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa mieszkańców.

 

- Będzie ona realizowana z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych i z zastrzeżeniem, że załatwianie wszelkich spraw odbywa się wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami ratusza oraz umówieniu spotkania w Urzędzie Miasta Kielce wyłącznie z dnia na dzień, na konkretną godzinę  - podkreśla Szczepan Skorupski, Sekretarz Miasta.

 

W celu umówienia się należy dzwonić do Wydziałów prowadzących dane sprawy: do sekretariatów lub merytorycznych pracowników. Numery telefonów dostępne są w Książce telefonicznej na stronie Urzędu.

 

Przychodząc na spotkanie do urzędu należy mieć zasłonięte usta i nos oraz własny długopis.

 

***

 

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Kielc, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Miasta Kielce – od poniedziałku 25 maja 2020 r. pracuje nadal w  trybie wewnętrznym.

 

Do zadań realizowanych przez Urząd, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

  1. Rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego;
  2. Ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3. Pomocy społecznej;
  4. Świadczenia usług komunalnych;
  5. Wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
  6. Administracji architektoniczno-budowlanej;
  7. Ochrony środowiska.

 

Załatwianie wszelkich spraw odbywa się wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Urzędu Miasta oraz umówieniu się na konkretną godzinę i dzień spotkania w Urzędzie Miasta Kielce.

 

Przywrócenie bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych planowane jest od dnia 1 czerwca 2020 roku.

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów:
    tel. 41-36-76-009, 41-36-76-099 (Rynek 1)
    tel. 41-36-76-509 (ul. Strycharska 6)
    mail:

 

Wykaz telefonów do wszystkich Wydziałów UM

 

Książka telefoniczna Urzędu Miasta Kielce

 

Informujemy również, że wszelkie wnioski oraz dokumenty, stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków, można składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, bądź elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailem (dokument, zgodnie z KPA,  musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

 

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2020 roku zaczną biec terminy administracyjne.

 

O wszelkich zmianach, dotyczących funkcjonowania Urzędu, będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.um.kielce.pl.
 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności