Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Laboratorium zabawy

 

 

"Laboratorium Zabawy - kształtowanie wśród dzieci postaw proinnowacyjnych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

 

 


“If people feel they understand the world around them, or, probably, even if they have the conviction that they could understand it if they wanted to, then and only then are they also able to feel that they can make a difference through their decisions and activities.”

„Gdy ludzie czują, że rozumieją otaczający ich świat, to wtedy (i tylko wtedy) mogą uwierzyć, że ich decyzje i działania mogą doprowadzić do jakichś zmian"

Frank Oppenheimer in “The Exploratorium”

 

 

 • Cel Projektu:

  Rozpoznanie możliwości kształtowania postaw proinnowacyjnych wśród dzieci poprzez wykorzystanie miejskich przestrzeni publicznych na potrzeby nauki przez zabawę.

 • Krótki opis Projektu:

  Miasto Kielce dostrzega potrzebę docelowego zagospodarowania Placu Wolności na potrzeby Laboratorium Zabawy – miejsca, gdzie poprzez doświadczanie siebie i otaczającego świata dzieci zdobywają wiedzę. Laboratorium Zabawy - będzie placem doświadczeń świata z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć techniki. Prowadzenie nowoczesnych zabaw, interaktywna prezentacja wystaw znajdującego w pobliżu Muzeum Zabawek i Zabawy, czy inne innowacyjne formy aktywnego spędzania czasu wolnego to główne założenia funkcjonowania Placu Wolności.

  Idea przewodnia Laboratorium – NAUKA PRZEZ ZABAWĘ I DOZNANIE - to takie ukazywanie dzieciom świata, rozpatrywanie faktów czy zjawisk przyrodniczych, aby poprzez doświadczenie pobudzić dziecko do działania, rozwijać kształtowanie pojęć, logiczne rozumowanie, wzbudzać w dziecku chęć innowacyjnego działania.

  W ramach projektu wypracowana zostanie innowacyjna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania Placu Wolności, która pokaże w jaki sposób należy dostosowywać miejskie przestrzenie publiczne do edukacji dzieci przez innowacyjne rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne. W przyszłości koncepcja będzie wykorzystana do realizacji projektu inwestycyjnego związanego z modernizacją Placu i budową niezbędnej infrastruktury służącej pobudzaniu naturalnych zdolności i kreatywności wśród dzieci.
  Zmodernizowany Plac będzie stanowił miejską przestrzeń publiczną służącą rozwojowi dzieci, umożliwi Muzeum Zabawek i Zabawy, które zlokalizowane jest przy Placu Wolności, na poszerzenie swojej oferty naukowo-badawczej i wyjście ze swoją działalnością poza mury muzeum.

 • Najbliższe działania w ramach projektu:

  27 kwietnia 2009 r., sala konferencyjna Muzeum Zabawek i Zabawy
  Seminarium „Kształtowanie wśród dzieci postaw proinnowacyjnych”

  Główne tematy poruszane podczas seminarium:
  1. Kształtowanie przestrzeni wokół muzeum w celu umożliwienia jego funkcjonowania w innowacyjnej formule
  2. Muzeum miejscem organizacji interaktywnych wystaw
  3. Sprawić, aby ostatni stali się pierwszymi – kształtowanie postaw proinnowacyjnych wśród dzieci
  4. Zabawa w naukę w przestrzeni muzealnej


  4 maja 2009 r.
  Fokusowe badania ekspertów
  zaangażowanych w kształtowanie postaw proinnowacyjnych wśród dzieci oraz specjalistów w zakresie planowania przestrzeni publicznych nad możliwością wykorzystania Placu Wolności na potrzeby Laboratorium Zabawy pod gołym niebem. Przewidywany jest udział pedagogów i psychologów dziecięcych, pracowników naukowych wyższych uczelni, specjalistów w zakresie kreowania postaw dziecięcych, tworzenia nowoczesnych placów zabaw, tworzenia innowacyjnych przestrzeni publicznych pod potrzeby dzieci, tworzenia interaktywnych zabaw.
  Wyniki badania fokusowego zostaną wykorzystanie w pracach nad koncepcją funkcjonalno-przestrzenną zagospodarowania Placu Wolności. Pozwoli to na wypracowanie w koncepcji najlepszych innowacyjnych rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych.


  W ramach projektu zostanie stworzona również baza danych dot. działalności badawczo-edukacyjnych placówek nakierowanych na zabawę znajdujących się w Unii Europejskiej. Baza zawierająca dane adresowe i informacje o działalności tych placówek dostępna będzie na stronie internetowej.  Baza placówek nakierowanych na naukę przez zabawę

  

 

 

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym