Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Atlas geologiczno-inżynierski

Atlas Geologiczno-Inżynierski Miasta Kielce 2011

Atlas Geologiczno - Inżynierski miasta Kielce powstał na zlecenie Urzędu Miasta Kielce. Wykonawcą zlecenia było Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Praca wykonana została w technologiach GIS, w skali 1:10 000.

Opracowanie składa się z 2 części, północnej i południowej. Najpierw powstał fragment północny miasta. W 2011 roku opracowno dalszą część - południową. Obecnie Atlas obejmuje swym zasięgiem cały obszar miasta.

 

Chcesz zobaczyć, kliknij poniższe łącza:

 

1. Część I - północ

2. Część II - południe

 

Al. Solidarności
Al. Solidarności
Al. Solidarności
Al. Solidarności
Góra Grabina
Góra Grabina
Wietrznia
Wietrznia
Wietrznia
Wietrznia
Pasmo Zgórskie
Ślichowice
Ślichowice
Ślichowice
Ślichowice
Kadzielnia
Kadzielnia
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym