Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Hałas w Kielcach - listopad 2005

Opracowanie wykonane przez:

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., Wrocław.

Załączniki:

 

 

 

  1. Metodyki pomiarowe i obliczeniowe
  2. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w 2005r., skala 1:30000
  3. Charakterystyka obszarów w otoczeniu tras komunikacyjnych pod względem poziomów dopuszczalnych hałasu, skala 1:30000
  4. Zasięg hałasu ponadnormatywnego dla pory dnia – izolinia 60dB, skala 1:20000
  5. Zasięg hałasu ponadnormatywnego dla pory nocy – izolinia 50dB, skala 1:20000
  6. Lokalizacja proponowanych ekranów akustycznych, skala 1:30000
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności