Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Łowiectwo

Racjonalne prowadzenie gospodarki łowieckiej wymaga bazy dany o pogłowiu zwierzyny i planach.


Koła łowieckie przedkładają nadleśnictwom, gminom i Zarządowi Okręgowemu PZŁ coroczne szczegółowe sprawozdania.


Źródłem danych monitoringowych są liczenie i obserwacje wybranych gatunków.

Dane Stacji Badawczej PZŁ Czempiń dla Okręgu Kielce
sezon 2004/5

 • liczba obwodów:165
 • pow.ogólna 820.188 ha
 • powierzchnia leśna 242.242

 

Stan ilościowy na 15.03.2005r. oraz odstrzał, odłów i zasiedlenia za rok gosp. 2004/5

Gatunek Stan Odstrzał Odłów Zasiedlenia Ubytki
 łosie  60  -      
 jelenie  1340  255      41
 jelenie sika  -        
 daniele  18        
 sarny  9881  1405      314
 muflony  -        
 dziki  1464  533      19
 jenoty  465  57      
 lisy  5409  3848      
 borsuki  723  33      
 kuny  1988  218      
 tchórze  858  66      
 norki amerykańskie  14        
 piżmaki  1502  117      
 zające  20111  2002  38    
 króliki dzikie  140     53   
 bażanty  15475  4334  15 4216  
 kuropatwy  27329  3660  167 1575   
 dzikie gęsi    11      
 dzikie kaczki    3179      
 łyski    139      
 słonki    103      
 szopy          
 jarząbki    22      
 grzywacze    494      

 

Dynamika zmian: stan i pozyskanie

   sarna lis zając kuropatwa
  stan/pozyskanie pozyskanie  
sezon 95/96 6902/ 663  429  9852 18391
sezon 96/97 6953/498  381  5703  6367
sezon 97/98 6870/811  383  5742  3591
sezon 98/99 7305/1084  681  7761  4033
sezon 99/00 7870/1292  1155  8452  5047
sezon 00/01 9420/1516  1959  5765  4451
sezon 01/02 8798/1482  2329  5944  2678
sezon 02/03 8532/1297  3405  5122  2627
sezon 03/04 9149/1304  3398  3261  3258
sezon 04/05 9881/1405  3848  2002  3660

Szacunkowa liczba niektórych zwierząt chronionych (lub częściowo chronionych) występujących w Okręgu Kielce:

 • wilk 0
 • ryś 0
 • bóbr 507stanowisk
 • głuszec 0
 • cietrzew 140
 • kruk 2656
 • wrona siwa 3150
 • sroka 10.599
 • jastrząb gołębiarz 1990
 • myszołów zwyczajny 2165
 • błotniak stawowy 681

 


Dane Kół działających na gruntach w obszarze Miasta Kielce

(wg. rocznego planu gospodarczego 2006/2007)

 

SZARAK Łopuszno
obwód łowiecki 48 (39) powierzchnia 6.402 ha (w Kielcach: 1.838) 38% gr. leśnych
stan: paśniki 6 lizawki 20 ambony 2 poletka łowieckie 0,7ha
liczebność zwierzyny na 15.03.2006:

 • sarna 72
 • dzik 4
 • lis 96
 • borsuk 16
 • kuna leśna tumak 12
 • kuna domowa kamionka 8
 • tchórz 12
 • piżmak 11
 • zając 75
 • jarząbek 12
 • bażant 135
 • kuropatwa 305

 

ROSOMAK Daleszyce
obwód łowiecki 86 (61) powierzchnia 3.138 ha (w Kielcach 3.039) 30% gr. leśnych
stan: paśniki 27 lizawki 56 ambony 8 poletka łowieckie 2,0ha
liczebność zwierzyny na 15.03.2006:

 • sarna 68
 • dzik 20
 • lis 53
 • jenot 4
 • borsuk 4
 • kuna – tumak 6
 • kamionka 7
 • zając 75
 • bażant 198
 • kuropatwa 210CIETRZEW Kakonin
obwód łowiecki 87 (62) powierzchnia 4.079 ha (w Kielcach 1.228) 51%gr. leśnych
stan: paśniki 7 lizawki 11 ambony 2 poletka łowieckie 1,2ha
liczebność zwierzyny na 15.03.2006:

 • jeleń 6
 • sarna 15
 • dzik 13
 • lis 45
 • jenot 4
 • borsuk 5
 • kuna-tumak 2
 • kamionka 1
 • tchórz 1
 • piżmak 5
 • zając 35
 • bażant 55
 • kuropatwa 50

 


RYŚ Kielce
obwód łowiecki 88 (63) powierzchnia 5.301ha (w Kielcach 2.811) 40% gr. leśnych
stan:paśniki 20 lizawki 35 ambony 7 poletka łowieckie 4,0ha
liczebność zwierzyny na 15.03.2006:

 • sarna 105
 • dzik 14
 • lis 100
 • borsuk 8
 • kuna- tumak 10
 • kamionka 7
 • tchórz 7
 • zając 165
 • bażant 240
 • kuropatwa 370LEŚNIK Kielce
obwód łowiecki 89 (64) powierzchnia 5.195ha (w Kielcach 2.811) 27% gr.leśnych
stan:paśniki 7 lizawki 30 ambony 1 poletka łowieckie 1,0ha
liczebność zwierzyny na 15.03.2006:

 • sarna 40
 • lis 25
 • kuna-tumak 3
 • kamionka 2
 • tchórz 2
 • piżmak 5
 • zając 50
 • bażant 85
 • kuropatwa 80

Kłusownictwo

Zebrano:

 • wnyki-17.574szt.
 • żelaza-84
 • inne-341


399 potwierdzonych przypadków kłusownictwa,20 ujętych kłusowników z bronią
481 kłusujących chartów i ich mieszańców
1.790 zdziczałych, bezpańskich psów i 4.309 kłusujących kotów
5.296 puszczanych przez mieszkańców samopas psów

Uwaga: na dzień 31.08.2006r. w schronisku w Dyminach, prowadzonym przez PUK Kielce było: 

 • 137 psów
 • 23 koty

a w bazie zarejestrowanych psów w Urzędzie Miasta : 9980 wydanych psich numerków
(8.396 psy na 30.09.2006) i 9 zarejestrowanych w UM w Kielcach chartów

Wsparcie Kół środkami Miasta:

 • rok 2006: Koło nr Łopuszno zakupienie i wypuszczenie w łowisku 41 bażantów
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności