Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Opady w Kielcach

Opady w Kielcach mierzone w Rynku (od 2003 r. także na ul.Szymanowskiego)

lata/
m-ce
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

R

a

z

e

m

1993 82 67,4 62,4 17,5 37 155,1 101 25,3 96,4 61,1 32,3 64,3 801,8
1994 73,2 12 99,3 88 90 66,4 95,3 68 61,2 73,9 54 88,8 870,1
1995 48,6 53 44,9 37,8 62,1 151,2 172,9 103 72 35,1 47 43,2 870,8
1996 20,3 28 42 56,5 130,4 55,1 112,6 148,6 160 73,5 52 18,4 897,4
1997 11,3 35,2 38,6 47,9 111,3 73,6 213,6 93 48 73,6 48,2 36 830,3
1998 46,3 38 32,5 134 36,4 107,2 77,2 65 100,5 105,8 45,2 37,5 825,6
1999 4,1 35,1 11,9 62,9 48,6 218,6 115,4 101,7 29,7 119,9 38,8 25 811,7
2000 40,5 25,6 74 55,1 24,4 54,8 220,6 82,1 62,5 18,5 99,6 64,1 821,8
2001 14,7 24,6 65,7 197,3 65,2 95,9 265,8 61,9 85,5 22,6 25,3 47,4 971,9
2002 48,1 97,9 85,9 50,7 263,7 139,6 61,4 14,7 109,7 101 38,1 16,9 1027,7
2003 71,9 39,4 22,8 83,7 64,7 57,8 238 98,8 85,1 95,7 23,6 35,6 940,7
2004 74,2 78,9 30,4 60,3 109,8 96,4 163,3 60,1 19 31,3 69,5 10,6 803,8
2005 53,1 29,2 55,3 16,2 201,7 79 252,1 80,5 3,1 3,4 26,9 69,7 870,2
2006 31,7  37,6  68,9  42,9  150,1  129,7 10,4   313,4  89 30  38,7  17,7  953,4
2007 66,5 47,9   99,2  38,2  102,0  237,3  130,3  77,6 94,7  20,0   21,1 14,8  949,6
2008 43,7 17,1   47,7  103,2 77,4  80,8  270,0  71,3   46,8       758

 

 Z.Mazan, A.Grudziecki

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności