Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Edukacja ekologiczna

Planowane środki finansowe na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w 2006 r.

 

Planowane środki z budżetu Wydziału Ochrony Środowiska 

Planowane środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadania przewidziane do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych - dotacje
(załącznik nr 1) 
 

 ------

 150.000

przyznane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 17/06 z 25.01.06r.

 Zadania przewidziane do realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska
( załącznik nr 2)

 29.000

 89.000
środki z rezerwy GFOŚiGW

 

------

 ------

 RAZEM

29.000

239.000

 

W roku 2007 zamierza się ograniczyć środki na zadania „konkursowe” – dotacje o 40-50 % przesuwając je na proekologiczne zadania inwestycyjne.

 

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności