Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Edukacja ekologiczna

Planowane środki finansowe na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w 2006 r.

 

Planowane środki z budżetu Wydziału Ochrony Środowiska 

Planowane środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadania przewidziane do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych - dotacje
(załącznik nr 1) 
 

 ------

 150.000

przyznane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 17/06 z 25.01.06r.

 Zadania przewidziane do realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska
( załącznik nr 2)

 29.000

 89.000
środki z rezerwy GFOŚiGW

 

------

 ------

 RAZEM

29.000

239.000

 

W roku 2007 zamierza się ograniczyć środki na zadania „konkursowe” – dotacje o 40-50 % przesuwając je na proekologiczne zadania inwestycyjne.

 

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym