Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Raport mchy 2011

Ocena stopnia zanieczyszczenia kompleksów leśnych w granicach administracyjnych miasta Kielce na podstawie oznaczeń zawartości pierwiastków śladowych w gatunku mchu Pleurozium schreberi.

 

Opracowanie powstało w październiku 2011 roku na zlecenie Urzędu Miasta Kielce. Autorami dokumentu są pracownicy Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Do pobrania:

 

1. Streszczenie

2. Raport

3. Załącznik nr 1 - Mapy lokalizacji stanowisk badawczych.

4. Załącznik nr 2 - Wykaz poziomów/podpoziomów glebowych i wpsółrzędnych geograficznych lokalizacji stanowisk badawczych.

5. Załącznik nr 3 - Zdjęcia stanowisk badawczych.

6. Załącznik nr 4 - Wyniki analiz chemicznych mchów i gleb.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności