Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Waloryzacja cieków 2011

Waloryzacja ekohydrologiczna cieków powierzchniowych: Bukowiec, Kaczeniec, Sufragańczyk, Zagórka i Zofiówka

Ze względu na bardzo obszerne opracowanie (wielkość pliku PDF), dokument został udostępniony rozdziałami. Chcesz zobaczyć szczegóły kliknij w odpowedni link poniżej. Linki oznaczone zostały pogrubioną czcionką w kolorze zielonym.

 

1. Wprowadzenie

1.1. Zarysowanie problemu

1.2. Cel i metody opracowania

2. Położenie zlewni cieków

2.1. Bukowiec

2.2. Kaczeniec

2.3. Sufragańczyk

2.4. Zagórka

2.5. Zofiówka

3. Cechy środowiska geograficznego poszczególnych zlewni warunkujących obieg wody wraz z analizą aktualnego przebiegu cieków i kilometrażem

3.1. Bukowiec

3.2. Kaczeniec

3.3. Sufragańczyk

3.4. Zagórka

3.5. Zofiówka

4. Analiza ekohydrologiczna cieków w oparciu o kartowanie terenowe i wykonaną dokumentację fotograficzną

4.1. Bukowiec

4.1.1. Wyniki waloryzacji ekohydrologicznej

4.1.2. Dokumentacja fotograficzna

4.2. Kaczeniec

4.2.1. Wyniki waloryzacji ekohydrologicznej

4.2.2. Dokumentacja fotograficzna

4.3. Sufragańczyk

4.3.1. Wyniki waloryzacji ekohydrologicznej

4.3.2. Dokumentacja fotograficzna

4.4. Zagórka

4.4.1. Wyniki waloryzacji ekohydrologicznej

4.4.2. Dokumentacja fotograficzna

4.5. Zofiówka

4.5.1. Wyniki waloryzacji ekohydrologicznej

4.5.2. Dokumentacja fotograficzna

5. Inwentaryzacja wylotów kanalizacji na tle mapy katastralnej z wykorzystaniem techniki GIS i dokumentacji fotograficznej

5.1. Bukowiec

5.1.1. Lokalizacja i charakterystyka wylotów zrzutów ścieków oraz wykaz pozwoleń wodnoprawnych

5.2. Kaczeniec

5.2.1. Lokalizacja i charakterystyka wylotów zrzutów ścieków oraz wykaz pozwoleń wodnoprawnych

5.3. Sufragańczyk

5.3.1. Lokalizacja i charakterystyka wylotów zrzutów ścieków

5.3.2. Wykaz pozwoleń wodnoprawnych

5.4. Zagórka

5.4.1. Lokalizacja i charakterystyka wylotów zrzutów ścieków

5.4.2. Wykaz pozwoleń wodno prawnych

5.5. Zofiówka

5.5.1. Lokalizacja i charakterystyka wylotów zrzutów ścieków i wykaz pozwoleń wodnoprawnych

6. Wykaz zaleceń działań administracyjnych i proekologicznych oraz prac hydrotechnicznych

7. Bibliografia i materiały źródłowe

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności