Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Zima w Mieście Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Matma, anglik i przyroda

logotypy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykaz ofert w zapytaniu ofertowym na „Zakup zestawów interaktywnych”

W dniu 09.02.2018 r., ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający - Gmina Kielce, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup zestawów interaktywnych” w ramach projektu „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6. Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (projekty konkursowe).


Protokół z otwarcia ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda”
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT  (projekty konkursowe)
zaprasza do składania ofert na
zakup zestawów interaktywnych
.

 

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Szczegółowy opis zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
 

Gmina Kielce uzyskała dofinansowanie w kwocie  1 390 212,10 zł na realizację projektu pn.: „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet  RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (projekty konkursowe).


Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz nauczycieli 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce, tj. Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 27.


Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. 
W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe:

  1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,
  2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego,
  3. zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,
  4. zajęcia rozwijające  uzdolnienia z przyrody.

oraz zajęcia pozaszkolne tj.: warsztaty edukacyjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


Nauczyciele zrekrutowani do Projektu uczestniczyć będą w szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod nauczania oraz wykorzystywania narzędzi TIK w pracy z uczniem.
W ramach projektu zakupiony zostanie  sprzęt TIK (m.in. tablety, laptopy i tablice multimedialne), programy multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku.

 

Do pobrania: REGULAMIN PROJEKTU

Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Zima w Mieście 2018
Zima w Mieście 2018
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym