ePUAP RSS BIP Komunikacja w języku migowym Urząd Miasta Kielce Pilsudski

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

O funkcjach Rzecznika

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  • udzielanie bezpłatnych informacji i porad w zakresie praw i interesów konsumentów,
  • występowanie w imieniu i na rzecz konsumentów do przedsiębiorców w w/w sprawach,
  • edukacja konsumencka


Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

  • udzielać pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz wstępować, za zgodą konsumentów, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę ich interesów,
  • występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku (praktyki monopolistyczne) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów.

 

Komu pomagamy: podstawowe pojęcia

  1. Konsument - konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.
  3. Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów może udzielać porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.


Do rzecznika zgłaszają się przede wszystkim te osoby, które znalazły się w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą i są na ogół w takim przypadku stroną słabszą. Występując w imieniu i z upoważnienia konsumenta rzecznik zastępuje go w sporze z przedsiębiorcą. W zakresie ochrony praw konsumentów rzecznik współdziała również z organami Inspekcji Handlowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi. Rzecznik służy przede wszystkim bezpłatną, fachową poradą mieszkańcom Kielc, których interesy jako konsumentów zostały naruszone.

Kamera na Rynek
Geoportal
Lato w Mieście
Budżet Obywatelski
Karta Dużej Rodziny
Zbiórki Publiczne
Darmowe hotspoty
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
XX Sportowy Turniej Miast i Gmin
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym