ePUAP RSS BIP Komunikacja w jezyku migowym Urzad Miasta Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

O funkcjach Rzecznika

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  • udzielanie bezpłatnych informacji i porad w zakresie praw i interesów konsumentów,
  • występowanie w imieniu i na rzecz konsumentów do przedsiębiorców w w/w sprawach,
  • edukacja konsumencka


Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

  • udzielać pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz wstępować, za zgodą konsumentów, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę ich interesów,
  • występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku (praktyki monopolistyczne) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów.

 

Komu pomagamy: podstawowe pojęcia

  1. Konsument - konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.
  3. Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów może udzielać porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.


Do rzecznika zgłaszają się przede wszystkim te osoby, które znalazły się w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą i są na ogół w takim przypadku stroną słabszą. Występując w imieniu i z upoważnienia konsumenta rzecznik zastępuje go w sporze z przedsiębiorcą. W zakresie ochrony praw konsumentów rzecznik współdziała również z organami Inspekcji Handlowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi. Rzecznik służy przede wszystkim bezpłatną, fachową poradą mieszkańcom Kielc, których interesy jako konsumentów zostały naruszone.

Kamera na Rynek
Geoportal
Budżet Obywatelski
Program ochrony przed hałasem
Karta Dużej Rodziny
Zbiórki Publiczne
Darmowe hotspoty
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Odpady komunalne
Czyste Kielce
Galerie zdjęć
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym