Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Młodzieżowa Rada Miasta powstała na mocy Uchwały XXIX/550/2016 RM Kielce z dnia 28.07.2016r. wtedy też nadano jej Statut.

 

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi co najmniej 10 Radnych. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, jest reprezentowanie młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Kielce. Rada powoływana jest na okres dwuletniej kadencji.

 

statut

 

wybory do mrmk

 

Zarządzenie nr 348/2021
Prezydenta Miasta Kielce


Zarządzenie nr 482/2019
Prezydenta Miasta Kielce

 

 

Młodzieżowa Rada Miasta

młodzieżowa rada miasta

życzenia świąteczne

Pierwsza sesja trzeciej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Kielce

Pierwsza sesja trzeciej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Kielce odbyła się w sali sesyjnej kieleckiego ratusza. W wydarzeniu wzięli udział prezydent Kielc Bogdan Wenta wraz ze swoim zastępcą Marcinem Chłodnickim oraz przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

 

Młodych radnych przywitał przewodniczący Rady Miasta Kielce - Chciałbym pogratulować radnym wyboru. Wyrażam nadzieję, że Wasza praca w Radzie przyczyni się do rozpropagowania idei samorządności wśród młodzieży naszego miasta oraz zaktywizuje młodych ludzi do włączania się w jego rozwój – powiedział Jarosław Karyś, a nastepnie przekazał prowadzenie obrad Marcinowi Zawadzkiemu, który jest najstarszym wiekiem radnym.

 

Radę tworzą uczniowie, wybrani przez swoich rówieśników i rówieśniczki w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach, które stanowią okręgi wyborcze.

Młodzi radni po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk prezydenta Kielc Bogdana Wenty i przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Karysia zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta.

 

Celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest przede wszystkim włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców i mieszkanki miasta, ale również prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności.

 

Podczas pierwszej sesji nowej kadencji wybrano prezydium Rady na najbliższe dwa lata. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Kielce został Marcin Zawadzki, a wiceprzewodniczącymi Weronika Pastuszka i Mateusz Kiljan. Na stanowisko sekretarza Rady została wybrana Aleksandra Relidzyńska.

 

W skład Młodzieżowej Rady Miasta weszło 18 nowych, młodych radnych:

    Martyna Woś ­- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
    Patryk Borek - II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
    Julia Restecka - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
    Mateusz Kiljan - IV Liceum Ogólnokształcące
    Amelia Czech - V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego
    Kacper Grzybczak - VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
    Wiktoria Jęczmińska - Zespół Szkół Nr 2
    Martyna Kowalczyk - Zespół Szkół Nr 2
    Amelia Jamróz - Zespół Szkół Nr 3
    Ernest Nosek - Zespół Szkół Nr 3
    Jakub Zając - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
    Weronika Pastuszka - Zespół Szkół Ekonomicznych
    Nikodem Bujak - Zespół Szkół Mechanicznych
    Weronika Turek - Zespół Szkół Mechanicznych
    Marcin Zawadzki - Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka
    Adam Celejowski - Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
    Aleksandra Relidzyńska - Zespół Szkół im. Juliusza Vernea w Kielcach
    Antoni Rezner - Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kielcach

 

Prezydium  III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Kielce

 • Przewodniczący – Marcin Zawadzki – Zespół Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke Bosaka
 • I Zastępca Przewodniczącego – Weronika Pastuszka – Zespół Szkół Ekonomicznych
 • II Zastępca Przewodniczącego – Mateusz Kilian – IVLiceum Ogólnokształcące
 • Sekretarz – Aleksandra Relidzyńska – Zespół Szkół im. J.Verne’a w Kielcach

 

 

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce powstała w 2016 roku, wtedy też nadano jej Statut. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół nie związaną z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym. Młodzi radni prowadzą swoją działalność nieodpłatnie.

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce III Kadencji na lata 2021-2023

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 listopada 2021 roku

 

Na podstawie Zarządzenia nr 348/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 listopada 2021 roku, Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce III Kadencji na lata 2021-2023

 

Obwieszczenie 2021 - Radni MRM III

 

Załącznik nr 12 - protokół 2021 r.

Podziękowania dla Młodzieżowej Rady Miasta

Zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki podziękował członkom Młodzieżowej Rady Miasta za godne i wzorowe pełnienie funkcji radnych w kadencji 2019 - 2021.

 

Podczas spotkania, które odbyło się siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej, z prezydentem spotkało się sześcioro reprezentantów Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji. Byli to: przewodniczący Piotr Michalski oraz radni: Adam Gryczuk, Julianna Tumulec, Karol Gajek, Marcin Zawadzki i Miłosz Kozłowski.

 

Nabór chętnych do Młodzieżowej Rady Miasta III kadencji rozpocznie się na początku listopada br. Wybory przeprowadzą radni Kieleckiej Rady Miasta.

 Drogie koleżanki i koledzy

z całego serca gratulujemy Wam wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w mijającym roku szkolnym -innym niż dotychczas ze względu na pandemię.

Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego minionego roku szkolnego.

Życzymy Wam niezapomnianych wakacji, spędzonych ciekawie, przyjemnie i zdrowo.

 

Do zobaczenia we wrześniu!

 

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce

Szczepimy Się

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej - Piotr Mazurek zaprosił nas oraz inne Młodzieżowe Rady do udziału w ,,Korpusie Narodowego Programu Szczepień”. Celem tej ważnej inicjatywy jest promowanie potrzeb zaszczepienia jak największej części społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych oraz wsparcie osób, które chcą się zaszczepić, ale potrzebują w tej czynności pomocy drugiej osoby.  Do korpusu włączyło się już ok 100 organizacji, dlatego tak ważne jest promowanie inicjatywy wśród młodych ludzi.


Prosimy przedstawicieli młodego pokolenia o zaangażowanie się w programie "Korpus Narodowego Programu Szczepień" oraz udostępnianie tematycznych postów w mediach społecznościowych z hasztagiem #Młodzi SięSzczepią #SzczepimySię. Pozwoli nam to na  dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. 

Rada Radzie radzi

Wyjątkowe wydarzenie, już za nami!


W środę, 23.09.2020r., Młodzieżowa Rada Miasta Kielce, wraz z Radą Kobiet i Radą Seniorów, spotkała się w Kieleckim Centrum Kultury, za niezwykłym międzypokoleniowym wydarzeniu „Rada Radzie radzi”.
Przedmiotem pierwszego spotkania była sama młodzież, która przed starszymi Radnymi prezentowała swój punkt patrzenia na świat. Odzew ze strony publiczności był niemały, szczególnie podczas quizu na młodzieżowe słowa.

Pożegnanie Radnych

Zastępca Prezydenta Marcin Różycki  wraz z Przewodniczącym  Młodzieżowej Rady Miasta Kielce Piotrem Michalskim pożegnali dwoje Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Kiece  Milenę Mularczyk (Europejskie Liceum Ogólnokształcące) i Michała Zielonkę (Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika).

Marcin Różycki podziękował Radnym za godne i wzorowe pełnienie funkcji w kadencji 2018-2020 życząc wielu sukcesów, wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu i pogody ducha. Na miejsce Michała Zielonki, Prezydent powołał Radnego kadencji 2019-2021 - Miłosza Kozłowskiego.

Z okazji rozpoczynającego się  roku szkolnego 2020/2021 Młodzieżowa Rada Miasta Kielce składa wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy. Niech nowy rok szkolny będzie bogaty w sukcesy wychowawcze i dydaktyczne.


Uczniowie życzymy Wam, aby  zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla was miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić mając poczucie bezpieczeństwa. Pracujcie nad sobą i doskonalcie się, pamiętając „że wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami…”.

 

Rodzicom i Opiekunom uczniów, życzymy cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Sesja MRM

Zaplanowaną na 3 września 2020 r. sesję Młodzieżowej Rady Miasta, młodzi Radni odbędą w trybie telekonferencji, początek o godz,. 14.30.

 

 

Zaplanowaną na 22 czerwca 2020 r. sesję Młodzieżowej Rady Miasta, młodzi Radni odbędą w trybie telekonferencji, początek o godz,. 14.30.

Młodzieżowa Rada Miasta & OFM w akcji KREW

Krew - to ona łączy nas wszystkich! Młodzież, jest tego świadoma, dlatego Ogólnopolska Federacja Młodych, we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Kielce, przygotowała i przeprowadziła akcję na całą Polskę, w tym, także w Kielcach, gdzie nie tylko rozdawano ulotki i rozwieszano plakaty, ale także bezpośrednio angażowano się z mieszkańcami miast, poprzez rozmowę. Działanie takie, jest szczególnie ważne, bo poza przekazaniem danych, można się także wymienić doświadczeniami. Pomimo ciężkich czasów pandemii, nic nie stoi na przeszkodzie by oddać krew, która ratuje życie!

Konkurs na opowiadanie o Kielcach lub kielczanach

Trwa konkurs dla dzieci i młodzieży (7-19 lat) na opowiadanie o Kielcach lub dotyczące kielczan. Gatunek literacki jest dowolny, ale jury będzie zwracać uwagę na to, jaką rolę pełni miasto w fabule.

 

Prace można składać do 15 czerwca 2020 roku. Należy przesłać je na adres: b.lubera@nadziejarodzinie.org.pl lub dostarczyć na dowolnym nośniku na adres: Biuro Klubów Wolna Strefa ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Opowiadanie powinno mieć rozmiar od 9000 do maksymalnie 12 000 znaków. Należy podać imię i nazwisko autora tekstu, wiek oraz adres do korespondencji.

 

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w tomiku opowiadań w ramach projektu „Jak zostać pisarzem - Herling Grudziński do kieszeni”. Każdy ma więc szansę na swój poważny debiut literacki.

 

Organizatorem konkursu jest Klub Wolna Strefa (Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie). Stanowi on zwieńczenie rozpoczętego w 2019 roku projektu: „Jak zostać pisarzem - Herling-Grudziński do kieszeni”, finansowanego przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej.

 

Regulamin konkursu

Zdalna edukacja w kieleckich szkołach - raport

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce przeprowadziła ankietę dotyczącą zdalnej edukacji w kieleckich szkołach oraz stworzyła raport na podstawie zebranych danych.

W raporcie uwzględniono opinię uczniów na temat zdalnej edukacji w ich szkołach, problemy związane z taką formą nauki oraz rekomendowane rozwiązania owych problemów.

Raport został przekazany przewodniczącemu Rady Miasta Kielce Panu Kamilowi Suchańskiemu, Prezydentowi Miasta Kielce Panu Bogdanowi Wencie, Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Panu Marcinowi Różyckiemu oraz Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty Panu Kazimierzowi Mądzikowi.

Raport możecie znaleźć Państwo poniżej.

 

RAPORT

Odwołanie najbliższych sesji

Informujemy, iż ze względu na pandemię, sesje z dnia 27 kwietnia i z dnia 28 maja zostają odwołane.

Harmonogram sesji Młodzieżowej Rady Miasta Kielce na rok 2020

 

25 luty (wtorek)

23 marzec (poniedziałek)

27 kwiecień (poniedziałek)

28 maj  (czwartek)

22 czerwiec (poniedziałek)

Lipiec – miesiąc wakacyjny

Sierpień – miesiąc wakacyjny

3 wrzesień (czwartek)

20 październik (wtorek)

26 listopad (czwartek)

9 grudzień (środa)

 

Godzina rozpoczęcia sesji  -  14.30

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce rozpoczęła II kadencję

Mają po kilkanaście lat, ale już bardzo chcą działać na rzecz społeczności lokalnej. Pierwsza sesja drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Kielce odbyła się dziś w ratuszu. 17 młodych radnych złożyło ślubowanie poprzez odczytanie roty przysięgi i wypowiedzenie uroczystego słowa „ślubuję!”. Pierwszą sesję  honorowo poprowadził Michał Zielonka, jako najstarszy wiekiem radny. Młodzi radni po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk prezydenta Kielc Bogdana Wenty i Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Joanny Winiarskiej zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Kielce został wybrany Piotr Michalski.

 

W obecnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta zasiada 17 rajców. Są to:

 • Albert De Roover (III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida)
 • Katarzyna Borek (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego)
 • Karol Gajek (Zespół Szkół Elektrycznych)
 • Adam Gryczuk (V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego)
 • Amelia Kozub (IV Liceum Ogólnokształcące)
 • Kamil Łazarski (VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego)
 • Dawid Łygoński (Zespół Szkół Zawodowych nr 1)
 • Jakub Makuch (Zespół Szkół nr 3)
 • Kacper Mazur (Zespół Szkół Ekonomicznych)
 • Piotr Michalski (II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego)
 • Milena Mularczyk (Europejskie Liceum Ogólnokształcące)
 • Igor Nalewajko (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego)
 • Natalia Piotrowska (Zespół Szkół Mechanicznych)
 • Julianna Tumulec (Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące)
 • Weronika Wójcik (Zespół Szkół nr 2)
 • Marcin Zawadzki (Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka)
 • Michał Zielonka (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika)

 

Więcej

Prezydium

piotr michalski Kamil Łazarski Katarzyna Borek Natalia Piotrowska
Piotr Michalski - Przewodniczący
( II LO im. Śniadeckiego)
Kamil Łazarski - I Zastępca Przewodniczącego
(VI LO im. J. Słowackiego)
Katarzyna Borek - II Zastępca Przewodniczącego
(I LO im. S. Żeromskiego)
Natalia Piotrowska - Sekretarz
(Zespół Szkół Mechanicznych)
       
   

 

 

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 listopada 2019 roku

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 listopada 2019 roku

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności