Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli samorządowych

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli samorządowych

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

  • 01.07.2020r. – 07.07.2020r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki
  • 14.07.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych
  • 14.07.2019r. – 17.07.2019r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły
  • 20.07.2019r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

 

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenia - do pobrania poniżej) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.

 

Zapraszamy do rekrutacji dzieci, urodzone w roku 2018, które na dzień 1 września będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie od 1 stycznia 2018 do 28 lutego 2018r.)

 

 

Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca:

- Przedszkole Samorządowe nr 2

- Przedszkole Samorządowe nr 5

- Przedszkole Samorządowe nr 6

- Przedszkole Samorządowe nr 9

- Przedszkole Samorządowe nr 16

- Przedszkole Samorządowe nr 19

- Przedszkole Samorządowe nr 23

- Przedszkole Samorządowe nr 29

- Przedszkole Samorządowe nr 30

- Przedszkole Samorządowe nr 32

- Przedszkole Samorządowe nr 42

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 13

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 15

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 22

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 23

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 24

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 25

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 31 (zarówno oddziały przedszkolne jak i zerówka szkolna)

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 33

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 34 (tylko zerówka szkolna – 5 i 6 latki)

 

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą się ubiegać o przyjęcie dzieci 5 i 6 - letnie.

 

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej można składać do wszystkich wybranych placówek.

 

Do pobrania:

 

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności