Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Nabór uzupełniający do Żłobka

Informujemy o trwającej rekrutacji uzupełniającej do Żłobka Samorządowego Nr 12  w Kielcach (ul. Gałczyńskiego 7).

 

Rekrutacja prowadzona jest w związku z realizacją projektu p.n. „Utworzenie nowej grupy żłobka”. Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 możliwe jest dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do wypełnienia w celu otrzymania miejsca żłobkowego dostępne są na stronie żłobka:


www.zs12.kielce.eu


oraz pod nr telefonu 41 36 76 014

 

 

Liczba dostępnych miejsc żłobkowych - 15.

 

W przypadku dużego zainteresowania oprócz listy przyjętych zostanie utworzona również lista dzieci rezerwowych.

 

Rekrutacja prowadzona będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn, ze względu na obiektywne kryteria rekrutacji, właściwe dla grupy docelowej.


 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności