Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

rekrutacja na rachmistrzów spisowych

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Obowiązkowe badanie statystyczne, realizowane jest raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny. Spisy powszechne są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania państwa, ale także dla każdego mieszkańca.

 

Podczas spisu zbierane będą informacje, które pozwolą na analizę procesów, jakie zaszły w naszym społeczeństwie na przestrzeni lat 2011 – 2021 na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Jak można się spisać?

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku będzie realizowany następującymi metodami:

 

Samospis internetowy (CAWI)

 

Dbając o wygodę i bezpieczeństwo zdecydowano, że podczas NSP2021, to właśnie samospis internetowy będzie podstawowym kanałem przekazywania informacji.

 

Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS - www.spis.gov.pl

 

Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

 

Aplikacja dostępna będzie przez cały okres trwania spisu, wystarczy tylko urządzenie z dostępem do internetu.

 


 

WAŻNE: Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej. Od 13 września do końca trwania spisu, wydłużone zostały godziny pracy infolinii, która czynna jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem: 22 279 99 99.

 


 

Nie spisałeś się przez Internet? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza


Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.


Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.


Jeśli już zrealizowałeś obowiązek spisowy przez Internet albo poprzez infolinię spisową, nikt z GUS nie będzie dzwonić do Ciebie w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.


Prawdziwy rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych, co należy zgłosić na policję.


Pamiętaj, że aż do odwołania rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów w domach.


Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:


1.    Specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl


2.    Kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.


Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, zadzwoni do Ciebie rachmistrz – zgodnie z ustawą nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi.


Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym.

 

Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

 

Od środy, 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczęli wywiady bezpośrednie w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. 
 
Skontaktują się z osobami, które dotychczas nie spisały się samodzielnie za pomocą aplikacji spisowej, infolinii, ani też nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
 
Więcej informacji w artykułach:

 


 

Gminne Biuro Spisowe. Dodatkowe dyżury w Urzędzie Miasta Kielce

 

Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z myślą o nich Urząd Miasta Kielce przygotował stanowisko, przy którym będzie można się nie tylko spisać przez cały okres trwania spisu, ale także otrzymać fachową pomoc przeszkolonych osób.

 

Gminne Biuro Spisowe znajduje się w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 143 czynne:

  • w każdy poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.30
  • od wtorku do piatku w godzinach od 7.30 do 14.30


WAŻNE ! Osoby, które w wypełnieniu formularza spisowego, będą chciały skorzystać z pomocy pracownika UM Kielce powinny wcześniej zadzwonić pod numer telefonu 41 36 76 143 i umówić się na wizytę na następny dzień.

 

Dla wszystkich, którzy nie wzięli jeszcze udziału w spisie, Urząd Miasta Kielce uruchomił dodatkowy punkt do samospisu. Znajduje się on przy ul. Szymanowskiego 6, pokój 76. Członek Gminnego Biura Spisowego udzieli niezbędnej pomocy przy samospisie w każdy dzień roboczy w godzinach 7.30-15.30.


Ze stanowisk do samospisu można skorzystać do końca trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, czyli do 30 września 2021 roku.

 


 

Tajemnica statystyczna

 

Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby.

 

Warto przy tym zaznaczyć, że w NSP nigdy nie padają pytania o wysokość zarobków, numer konta czy karty kredytowej, a dane osobowe nie są nigdzie przekazywane.

 

Więcej informacji o NSP2021 na portalu spis.gov.pl

 

 

***

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Spis jest powszechny, czyli dotyczy wszystkich. W przypadku wielu danych badanie stanowi jedyne źródło informacji. Dlatego zadanie to jest ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania kraju, ale przede wszystkim dla każdego z nas.


Rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W terminie 1-9 lutego br. swoje oferty mogą składać osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie, posługujące się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór jest ogłaszany przez Gminnych Komisarzy Spisowych i to właśnie w urzędzie gminy, na terenie której ubiegamy się o funkcję rachmistrza, należy składać aplikacje zgłoszeniowe (oferty). Wykaz informacji i dokumentów, jakie powinny znaleźć się w aplikacji zgłoszeniowej kandydata na rachmistrza terenowego znajdują się TUTAJ.


Swoją pracę rachmistrze terenowi rozpoczną 16 kwietnia, ale wcześniej muszą przejść szkolenia z zakresu metodologii spisu oraz obsługi aplikacji spisowej i zdać pomyślnie egzamin.


Zadania rachmistrza spisowego to przede wszystkim przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Dane zbierane będą w aplikacji formularzowej, takiej samej niezależnie od metody wywiadu. W województwie świętokrzyskim mamy do spisania ok. 1230,0 tys. osób (stan na 30 czerwca 2020 r.), a rachmistrzów terenowych będzie 511.

Każdy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego oraz urządzeniem mobilnym do rejestracji danych zbieranych od respondentów, które otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza. Wykonywanie prac spisowych będzie możliwe dopiero po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o jej zachowaniu.

 

Więcej informacji nt. spisów dostępnych jest na stronie https://spis.gov.pl.


Do pobrania:

Regulamin naboru rachmistrzów

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego (formularz)

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta-  jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza dodatkową rekrutację na rachmistrzów spisowych, którzy do 30 września 2021 roku uczestniczyć będą w spisywaniu mieszkań i ludności na terenie  Miasta Kielce

 

Kandydat powinien:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 36 76 143,  41 36 76 145

 

Zgłaszanie ofert do dnia 20 lipca 2021 roku.

 

W załączeniu formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego.

 

Kandydat może złożyć wypełniony formularz osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu  (skan),

- platformy ePUAP na adres /g94m13lgvz/skrytka

- pocztą tradycyjną (z dopiskiem „rekrutacja rachmistrzów”, liczy się data stempla pocztowego).


 

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności