Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Nieruchomości w obszarze rewitalizacji

Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

01-02-2018

W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze rewitalizacji i specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą  z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 j.t.)informujemy, że Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy. 

 

W związku z powyższym, publikujemy Komunikat (aktualizowany z każdym pierwszym dniem kolejnego miesiąca) odnoszący się do terenu całego miasta.

 

komunikat - styczeń 2022.pdf

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z licznymi wnioskami odnośnie indywidualnie oznaczonych działek, dotyczącymi ich położenia w obrębie obszarów: zdegradowanego, rewitalizacji i specjalnej strefy rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 j.t.), na stronie internetowej BIP  został  umieszczony druk wniosku o wydanie zaświadczenia w przedmiotowej sprawie. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 j.t.).

 

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w ww. sprawie dostępny jest pod adresem​. Wniosek można również pobrać w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 

Wnioski wraz z dowodem uiszczenia opłaty należy składać w Biurze Obsługi Urzędu i Interesantów  lub bezpośrednio w Wydziale Urbanistyki i Architektury. 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności