Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

logotypy

Dodatkowe kursy i szkolenia

W ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo w Kielcach” zostały zorganizowane dodatkowe kursy i szkolenia. Uczniowie wzięli udział między innymi w 2 – dniowych szkoleniach wyjazdowych w zakresie:

 • kompetencji kluczowej inicjatywności i przedsiębiorczości, w ramach których uczniowie odbyli wizytę studyjną do Warszawy,  gdzie odbyły się warsztaty w Narodowym Banku Polskim i Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • odnawialnych źródeł energii, które odbyły się w jednej z największych elektrowni wodnych na dopływie naturalnym zapory betonowej - Elektrowni Wodnej  Solina,
 • "Deweloper gier komputerowych" - szkolenie składało się z następujących bloków tematycznych: „Proces produkcji gier komputerowych” i „Marketing gier komputerowych. In-game marketing”
 • w zakresie  budownictwa energooszczędnego, gdzie omawiane były teoretyczne i praktyczne aspekty murowania w systemie energooszczędnym.

 

W szkołach biorących udział w projekcie odbyły się również szkolenia stacjonarne pn. „Zastosowanie druku 3d” oraz „Od projektu  do wydruku 3d”. Podczas szkoleń omawiane były następujące tematy: budowa i zasady działania różnych typów drukarek i skanerów 3, przygotowanie drukarki do druku, praca z poszczególnymi materiałami,  zasady dostosowywania parametrów do konkretnych wydruków, środowisko programu Blender – zasady tworzenia obiektów przestrzennych i ich modyfikacji na różnym stopniu zaawansowania, program typu slicer: FlashPrint, zastosowanie praktyczne druku 3d w wybranych branżach. Podczas szkolenia uczniowie przygotowywali model, który został wydrukowany na drukarce 3d.

 

Regulamin dodatkowych kursów i szkoleń

Regulamin dodatkowych kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

REGULAMIN

Regulamin stażu w ramach projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

Regulamin stażu w ramach projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” - REGULAMIN

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Deklaracja

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Karta czasu pracy

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Karta oceny

Poszukiwani pracodawcy - staże zawodowe

Staże w ramach projektu „Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w Kielcach” - Poszukiwani pracodawcy.

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach"

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń.

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik 1. - Formularz oferty

Załącznik 2. - Szczegółowa kalkulacja

Załącznik 3. - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik 4. - Oświadczenie o spełnieniu kryterium: Aspekty społeczne

Listy uczniów zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” na 2019 r.

Listy uczniów zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” na 2019 r.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

Zespół Szkół Elektrycznych

Zespół Szkół Informatycznych

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Listy rezerwowe uczniów do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” na 2019 r.

Listy rezerwowe uczniów do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” na 2019 r.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

Zespół Szkół Elektrycznych

Zespół Szkół Informatycznych

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Rekrutacja uczestników do projektu

Zgodnie z § 4 Regulaminu Projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” 1 stycznia 2019 roku rozpoczął się drugi etap rekrutacji uczestników do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 290 uczniów szkół zawodowych biorących udział w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu w Kielcach (ul. Strycharska 6, pok. 606) oraz w szkołach biorących udział w projekcie. Rekrutacja zakończy się 31 stycznia 2019 roku.
Wszelkie informacje na temat rekrutacji zawarte są w Regulaminie projektu, który znajduje się w poniżej.

 

Regulamin projektu: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół”

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół” w podziale na części:

 

Część I – Zakup i dostawa oprogramowania - Program Adobe Creative Cloud for Teams Multilanguage lub inne równoważne oprogramowanie dla szkół.

Część II – Zakup i dostawa monitorów komputerowych.

 

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 22.08.2018 r., ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający - Gmina Kielce, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „„Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół”” w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół”  w podziale na części:
 

Część I – Zakup i dostawa oprogramowania

Część II – Zakup i dostawa monitorów komputerowych

 

w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”.

Unieważnie postępowania

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół”.

Pliki do pobrania

Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej dot. zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół”

Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej dot. zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół” w ramach Projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”.

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. „Zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych dla szkół”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół” w podziale na Części:

Część I – Zakup i dostawa oprogramowania - Program Adobe Creative Cloud for Teams Multilanguage lub inne równoważne oprogramowanie dla szkół.

Część II – Zakup i dostawa monitorów komputerowych.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykaz ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół”.

W dniu 27.07.2018 r., ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający - Gmina Kielce, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół” w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  Poddziałanie 08.05.01. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty  konkursowe).

Protokół z otwarcia ofert

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół” w podziale na części:

 

Część I – Zakup i dostawa oprogramowania - Program Adobe Creative Cloud for Teams Multilanguage lub inne równoważne oprogramowanie dla szkół.

Część II – Zakup i dostawa monitorów komputerowych.

 

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Szczegółowy opis zamówienia

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

 

Regulamin stażu w ramach projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

Regulamin stażu w ramach projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” - REGULAMIN

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Deklaracja

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Karta czasu pracy

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Karta oceny

 

 

Informacja o rezygnacji Wykonawcy oraz wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych” w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  Poddziałanie 08.05.01. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty  konkursowe).

 

Informacja o rezygnacji Wykonawcy oraz wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty (PDF)

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. „Zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych” w podziale na Części:

Część I – Zakup i dostawa zestawów łączących.

Część II – Zakup i dostawa zestawów do spawania.

Część III – Zakup i dostawa pompy ciepła z instalacją i sterowaniem.

Część IV – Zakup i dostawa kotła na biomasę.

Część V – Zakup i dostawa siłowni wiatrowej.

Część VI– Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.

Część VII - Zakup i dostawa drukarki z funkcją proofera.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykaz ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych”.

W dniu 16.04.2018 r., ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający - Gmina Kielce, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych” w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  Poddziałanie 08.05.01. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty  konkursowe).

Protokół z otwarcia ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych” w podziale na części:

 

 • Część I – „Zakup i dostawa zestawów łączących”.
 • Część II – „Zakup i dostawa zestawów do spawania”.
 • Część III – „Zakup i dostawa pompy ciepła z instalacją i sterowaniem”.
 • Część IV – „Zakup i dostawa kotła na biomasę”.
 • Część V – „Zakup i dostawa siłowni wiatrowej”.
 • Część VI – „Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”.
 • Część VII - „Zakup i dostawa drukarki z funkcją proofera”.

 

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

 

oraz Szczegóółowy Opis Zamówienia i Wzór oferty dla każdej części:

 

Część I

Część II

Część III

Część IV

Część V

Część VI

Część VII

Rekrutacja uzupełniająca ZSM do projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”.

Rekrutacja uzupełniająca ZSM do projektu pn.  „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” - lista uczniów zakwalifikowanych

Listy rezerwowe uczniów do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

Listy rezerwowe uczniów do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”.:

 

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

 

Informacja o otwarciu ofert - 15.02.2018 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty - 19.02.2018 r.

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
zaprasza do składania ofert
na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

 

 

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Zapytanie ofertowe
3. Szczegółowy opis zamówienia
4. Formularz oferty
5. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
6. Wzór umowy
7. Szczegółowa kalkulacja

8. Odpowiedzi na pytania

9. Odpowiedzi na pytania - c.d.

 

 

Projekt pod nazwą: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

W dniu 6 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.:  „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”. Projekt realizowany przez Gminę Kielce dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego. Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych z terenu Miasta Kielce.
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 580 uczniów a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u 50 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz doposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownie zawodowe.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Wartość projektu to kwota  4 956 202,15 zł.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności