Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

22 maja 2015 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na Projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na: ZORGANIZOWANIE FESTYNÓW DLA DZIECI W RAMACH ZAKOŃCZENIA PROJEKTU.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

 

12 maja 2015 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na Projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na: PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik 1.

Załącznik 2.

1 kwietnia 2015 r.

W  ramach Projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkola Samorządowego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi będą brały udział w warsztatach w terenie:

  • w Centrum Edukacji Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim wezmą udział w warsztatach edukacyjnych oraz zwiedzą wystawę "Świat Leonardo da Vinci",
  • w Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach wezmą udział w warsztatach "Zabawkowe - zwierzaki". Każde dziecko wykona swoje ulubione zwierzątko z plasteliny oraz przyozdobi je cekinami, guziczkami i tasiemkami ozdobnymi. Dzieci będą miały okazje obejrzeć prezentację multimedialną, na której będą rozpoznawać zwierzęta ze zbiorów muzelanych,
  • w Manufakturze "Magia Karmelu" w Kielcach dzieci będą uczestniczyć w warsztatach karmelowych, zapoznają się z procedurą ręcznego tworzenia wyrobów z karmelu, wykonają swojego własnego lizaka, a do domu wrócą ze słodkimi upominkami oraz dyplomem Małego Karmelarza,
  • ostatnie warsztaty odbędą się w Muzeum Etnograficznym w Tokarni, gdzie dzieci będą uczestniczyć w wielu atrakcjach, m.in.: w warsztatach z garncarstwa i wycinanek etnograficznych, zwiedzaniu Skansenu, w ognisku wraz z pieczeniem kiełbasek oraz w przejazdach bryczką.

 

Wszystkie powyższe atrakcje finansowane są  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".

13 marca 2015 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na Projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na: PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW TANECZNYCH

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1. - Harmonogram warsztatów tanecznych

Zał. 2. - Wzór oferty

6 marca 2015 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na Projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem na warsztaty dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach i Przedszkola Samorządowego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach.

 

Zapytanie Ofertowe - Szczegóły

4 marca 2015 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na Projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na:

 

1. ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

 

2. ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty                

 

3. ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

5 lutego 2015 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na Projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza:

nabór na 1 wolne miejsce dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym w Przedszkolu Samorządowym nr 19 w Kielcach, Osiedle Na Stoku 98.

W naborze mogą wziąć udział dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-10 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kartę zapisu dziecka do przedszkola wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci w wieku 7-10 lat), należy złożyć w siedzibie Biura Projektu (ul. Strycharska 6,  pok. 611) do dnia 13.02.2015 r. do godz. 12:00. Komisja rekrutacyjna zbierze się w dniu 13.02.2015 r. o godz. 14.00. Osoby, których dziecko zostanie zakwalifikowane do Przedszkola zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie. Zakwalifikowane dziecko może rozpocząć uczęszczanie do Przedszkola od dnia 16 lutego 2015 roku.

Przed złożeniem karty zapisu dziecka prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w Projekcie.

 

Do pobrania:

4 lutego 2015 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 19 w Kielcach wybrana została Pani Iwona Zielińska.

21 stycznia 2015 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na Projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza: nabór na 1 wolne miejsce dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym w Przedszkolu Samorządowym nr 19 w Kielcach, Osiedle Na Stoku 98.

 

W naborze mogą wziąć udział dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-10 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kartę zapisu dziecka do przedszkola wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci w wieku 7-10 lat), należy złożyć w siedzibie Biura Projektu (ul. Strycharska 6,  pok. 611) do dnia 29.01.2015 r. do godz. 12:00. Komisja rekrutacyjna zbierze się w dniu 29.01.2015 r. o godz. 14.00. Osoby, których dziecko zostanie zakwalifikowane do Przedszkola zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie. Zakwalifikowane dziecko może rozpocząć uczęszczanie do Przedszkola od dnia 02 lutego 2015 roku.

Przed złożeniem karty zapisu dziecka prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w Projekcie.

 

Do pobrania:

Karta zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego

Regulamin naboru i udziału w Projekcie

19 stycznia 2015 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na Projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza: KONKURS NA STANOWISKO: nauczyciel wychowania przedszkolnego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28.01.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

Wymagania i zakres zadań

5 listopada 2014 r.

Informacja o ponownym rozstrzygnięciu postępowaniu na wykonanie zamówienia pn. "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi Oś. Na Stoku 98..."

 

Informacja

31 października 2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zamówienia pn. "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi Oś. Na Stoku 98..."

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF)

20 października 2014 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela wspomagającego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach wybrana została Pani Justyna Ciszek – Żuk.

 

14 października 2014 r.

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko nauczyciela wspomagającego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Kielcach, Gmina Kielce ponownie ogłasza konkurs na stanowisko: NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 16.10.2014 r. do godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

Wymagania i zakres zadań

10 października 2014 r.

W związku z nierozstrzygnięciem zapytań ofertowych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek dla nowych oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19 w ramach projektu „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” Gmina Kielce ponownie zaprasza do składania ofert :


NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

 


Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty                 

7 paźdiernika 2014 r.

Urząd Miasta Kielce, Wydział Inwestycji, w ramach projektu „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


na wykonanie zamówienia pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi  Oś. Na Stoku 98 w ramach projektu „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”

25 września 2014 r.

W związku z nierozstrzygnięciem zapytania ofertowego: na zakup, dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia dla nowych oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19 Gmina Kielce ponownie zaprasza do składania ofert na:

 

1. ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

Rysunek poglądowy nr 1

Rysunek poglądowy nr 2

Rysunek poglądowy nr 3

Rysunek poglądowy nr 4

Rysunek poglądowy nr 5

Rysunek poglądowy nr 6

Rysunek poglądowy nr 7

Rysunek poglądowy nr 8

23 września 2014 r.

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko nauczyciela wspomagającego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Kielcach Gmina Kielce ponownie ogłasza: KONKURS NA STANOWISKO: nauczyciel wspomagający.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 26.09.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

Wymagania i zakres zadań

10 września 2014 r.

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko nauczyciela wspierającego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Kielcach Gmina Kielce ponownie ogłasza: KONKURS NA STANOWISKO: nauczyciel wspierający.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 16.09.2014 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

Wymagania i zakres zadań

10 września 2014 r.

W związku z nierozstrzygnięciem zapytań ofertowych: na zakup, dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia, zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek oraz zakup, dostawa mini wież i zakup, dostawa i montaż telewizorów dla nowych oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19 Gmina Kielce ponownie zaprasza do składania ofert :

 

1. ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

Rysunek poglądowy nr 1

Rysunek poglądowy nr 2

Rysunek poglądowy nr 3

Rysunek poglądowy nr 4

Rysunek poglądowy nr 5

Rysunek poglądowy nr 6

Rysunek poglądowy nr 7

Rysunek poglądowy nr 8

 

2. ZAKUP I DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty      

          

3. ZAKUP, DOSTAWĘ MINI WIEŻ ORAZ ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ TELEWIZORÓW DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

29 sierpnia 2014 r.

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko nauczyciela wspomagającego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Kielcach Gmina Kielce ponownie ogłasza KONKURS NA STANOWISKO: nauczyciel wspierający.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 02.09.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

Wymagania i zakres zadań

25 sierpnia 2014 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej wybrane zostały następujące osoby na poszczególne stanowiska:

 

Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi:

- nauczyciel wychowania przedszkolnego: Pani Joanna Dziuba, Pani Katarzyna Paszkiewicz i Pani Monika Stawarz,

- nauczyciel wspomagający: Pani Patrycja Pindur i Pani Dorota Prędotka,

- nauczyciel wspomagający - terapeuta integracji sensorycznej: Pani Ilona Ślęzak,

- pomoc nauczyciela: Pani Anna Wójcik i Pani Małgorzata Zawidzka,

- asystent osoby niepełnosprawnej: Pani Magdalena Malicka

 

Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi:

– nauczyciel wychowania przedszkolnego: Pani Irmina Lisowska i Pani Dagmara Rokicka,

- nauczyciel wspomagający: Pani Patrycja Skrzypek,

- pomoc nauczyciela: Pani Dorota Lasek.

25 sierpnia 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza:

nabór na 2 wolne miejsca dla dzieci w oddziale integracyjnym w Przedszkolu Samorządowym nr 19, Osiedle Na Stoku 98, 25-310 Kielce.

 

W naborze mogą wziąć udział dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z przepisami grupa integracyjna może liczyć max. 20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie grupa liczy 18 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w związku z tym dysponujemy dwoma miejscami dla dzieci bez w/w orzeczenia.

Kartę zapisu dziecka do przedszkola należy złożyć w siedzibie Biura Projektu (ul. Strycharska 6,  pok. 611) do dnia 28.08.2014 r. do godz. 12:00. Komisja rekrutacyjna zbierze się w dniu 29.08.2014 r. Osoby, których dzieci zostaną zakwalifikowane do przedszkola zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

Przed złożeniem karty zapisu dziecka prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru i udziału w Projekcie.

 

Do pobrania:

22 sierpnia 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na: USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe i wzór oferty

20 sierpnia 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza:

KONKURS NA STANOWISKO: nauczyciel wspierający.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 26.08.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

 

20 sierpnia 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na:

 

1. ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

Rysunek poglądowy nr 1

Rysunek poglądowy nr 2

Rysunek poglądowy nr 3

Rysunek poglądowy nr 4

Rysunek poglądowy nr 5

Rysunek poglądowy nr 6

Rysunek poglądowy nr 7

Rysunek poglądowy nr 8

 

2. ZAKUP I DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty      

          

3. ZAKUP, DOSTAWĘ MINI WIEŻ ORAZ ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ TELEWIZORÓW DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

 

4. ZAKUP I DOSTAWĘ WÓZKA KELNERSKIEGO DLA NOWEGO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

23 lipca 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na:

1. ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA BIURA PROJEKTU.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

 

2. ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

Rysunek poglądowy nr 1

Rysunek poglądowy nr 2

Rysunek poglądowy nr 3

Rysunek poglądowy nr 4

Rysunek poglądowy nr 5

Rysunek poglądowy nr 6

Rysunek poglądowy nr 7

Rysunek poglądowy nr 8

 

3. ZAKUP I DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty      

          

4. ZAKUP, DOSTAWĘ MINI WIEŻ ORAZ ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ TELEWIZORÓW DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

 

5. ZAKUP I DOSTAWĘ WÓZKA KELNERSKIEGO DLA NOWEGO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

18 lipca 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza: konkurs na stanowisko:


Nauczyciel wychowania przedszkolnego


Nauczyciel wspierający


Nauczyciel wspierający (terapeuta integracji sensorycznej)


Pomoc nauczyciela


Asystent osoby niepełnosprawnej


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 18.08.2014 r. do godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

15 lipca 2014 r.

Informacja dotycząca wyników konkursu na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego


W związku z ponownym rozpatrzeniem ofert na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego do Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi na w/w stanowisko wybrana została Pani Anna Wójcik.

1 lipca 2014 r.

Informacja dotycząca wyników konkursu na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego do Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi wybrana została Pani Marta Jamioł.

26 czerwca 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza:

KONKURS NA STANOWISKO: nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30.06.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

Pełny tekst Ogłoszenia (format PDF)

6 maja 2014 r.

Informacja dotycząca wyników konkursu na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej do Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi wybrana została Pani Patrycja Pindur.

25 kwietnia 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza: KONKURS NA STANOWISKO: asystent osoby niepełnosprawnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 29.04.2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

 

Wymagania i zakres zadań

7 marca 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na: USŁUGI EDUKACYJNE, OBEJMUJĄCE PROWADZENIA SPECJALISTYCZNYCH ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z NEUROLOGOPEDĄ.

 

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty
 

23 stycznia 2014 r.

Informacja dotyczącej wyników konkursu na stanowisko nauczyciela wspierającego

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela wspierającego do Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi wybrana została Pani Ewa Minior.

16 stycznia 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na: ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA BIURA PROJEKTU.

 

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty
 

16 stycznia 2014 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza: KONKURS NA STANOWISKO: Nauczyciel wspierający.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 21.01.2014 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

Wymagania i zakres zadań

7 stycznia 2013 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce składa zapytanie ofertowe na: ZAKUP I DOSTAWĘ BIUREK DLA NOWYCH ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 19.

 

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty

Informujemy, że na stronie Urzędu Miasta ukazała się informacja o przetargu na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w ramach projektu: "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce".

 

Prosimy o bieżące śledzenie ww. strony.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania ofert.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce utworzyła 3 nowe oddziały Integracyjne: 2 w Przedszkolu Samorządowym nr 8 oraz 1 w Przedszkolu Samorządowym nr 19, których otwarcie nastąpiło 01.10.2013r.

W naborze mogły wziąć udział dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata lub w wieku 3-10 lat jeśli posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci w wieku 7-10 lat).

Każdy oddział przewidziany jest dla 20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Każde dziecko z orzeczeniem zapewnioną będzie miało specjalistyczną opiekę w wymiarze 2 godzin w tygodniu (specjaliści zostaną dobrani na podstawie orzeczenia).

Nowe oddziały będą miały zapewnione zajęcia z rytmiki oraz języka angielskiego w wymiarze po pół godziny w tygodniu. Dodatkowo oddziały 3-4 latków już uczęszczających do SP8 i PS19 będą miały także dodatkowo język angielski.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

Archiwum

 

 

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności