Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Archiwum

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej wybrane zostały następujące osoby:

Specjalista – tyflopedagog – Pani Dorota Leśniak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – Pani Irmina Lisowska.

Informujemy, że na stronie Urzędu Miasta ukazała się informacja o przetargu na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w ramach projektu: "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce".

 

Prosimy o bieżące śledzenie ww. strony.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania ofert.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza:

konkurs na stanowiska:

Specjalista – tyflopedagog

Nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24.10.2013r. do godz.15:00  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza:

 

dodatkowy nabór do 3 nowych oddziałów integracyjnych: 2 w Przedszkolu Samorządowym nr 8 oraz 1 w Przedszkolu Samorządowym nr 19, których otwarcie nastąpi 01.10.2013r.

 

W naborze mogą wziąć udział dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata lub w wieku 3-10 lat jeśli posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci w wieku 7-10 lat). Do każdego oddziału przyjętych zostanie 20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kartę zapisu dziecka do przedszkola wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) należy złożyć w siedzibie Biura Projektu (ul. Strycharska 6, pokój 611) do dnia 04.10.2013r. do godz. 1500.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Karta zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego

 

 

Gmina Kielce ogłasza również konkurs na stanowisko:

Nauczyciel wspierający

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 09.10.2013r. do godz.12:00  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

 

Informujemy, że na stronie Urzędu Miasta ukazała się informacja o:

1. przetargu na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć z języka angielskiego i rytmiki

2. przetargu na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych

w ramach projektu: "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce".

 

Prosimy o bieżące śledzenie ww. strony.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania ofert.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza: konkurs na stanowisko:

Specjalista - tyflopedagog

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 18.10.2013r. do godz.15:00  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

Szczegóły konkursu

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza:

nabór do 3 nowych oddziałów integracyjnych: 2 w Przedszkolu Samorządowym nr 8 oraz 1 w Przedszkolu Samorządowym nr 19, których otwarcie nastąpi 01.10.2013r.

 

W naborze mogą wziąć udział dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata lub w wieku 3-10 lat jeśli posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci w wieku 7-10 lat).

Do każdego oddziału przyjętych zostanie 20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kartę zapisu dziecka do przedszkola wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) należy złożyć w siedzibie Biura Projektu (ul. Strycharska 6, pok. 611) do dnia 25.09.2013r. do godz. 15:00.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Karta zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego

 

Gmina Kielce ogłasza również konkursy na stanowiska:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel wspierający

Pomoc nauczyciela

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 25.09.2013 r. do godz.15:00  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce ogłasza:

nabór do 3 nowych oddziałów integracyjnych: 2 w Przedszkolu Samorządowym nr 8 oraz 1 w Przedszkolu Samorządowym nr 19, których otwarcie nastąpi 01.10.2013r.

 

W naborze mogą wziąć udział dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata lub w wieku 3-10 lat jeśli posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci w wieku 7-10 lat).

Do każdego oddziału przyjętych zostanie 20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kartę zapisu dziecka do przedszkola wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) należy złożyć w siedzibie Biura Projektu (ul. Strycharska 6, pok. 611) do dnia 25.09.2013r. do godz. 15:00.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Karta zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego

 

Gmina Kielce ogłasza również konkursy na stanowiska:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel wspierający

Pomoc nauczyciela

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 25.09.2013 r. do godz.15:00  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12.

 

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na projekt Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kielce utworzyła 3 nowe oddziały Integracyjne: 2 w Przedszkolu Samorządowym nr 8 oraz 1 w Przedszkolu Samorządowym nr 19, których otwarcie nastąpiło 01.10.2013r.

W naborze mogły wziąć udział dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata lub w wieku 3-10 lat jeśli posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci w wieku 7-10 lat).

Każdy oddział przewidziany jest dla 20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Każde dziecko z orzeczeniem zapewnioną będzie miało specjalistyczną opiekę w wymiarze 2 godzin w tygodniu (specjaliści zostaną dobrani na podstawie orzeczenia).

Nowe oddziały będą miały zapewnione zajęcia z rytmiki oraz języka angielskiego w wymiarze po pół godziny w tygodniu. Dodatkowo oddziały 3-4 latków już uczęszczających do SP8 i PS19 będą miały także dodatkowo język angielski.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej wybrane zostały następujące osoby:

 Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Grupa dla dzieci z problemami wzroku i słuchu

 • Nauczyciel wspierający – Stawarz Monika
 • Nauczyciel wspierający – Ślęzak Ilona

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej wybrane zostały następujące osoby:

 

Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Grupa dla dzieci z problemami wzroku i słuchu

 • Nauczyciel prowadzący – Kisiel Aleksandra
 • Nauczyciel wspierający – brak ofert spełniających wymogi formalne
 • Nauczyciel wspierający – brak ofert spełniających wymogi formalne
 • Pomoc nauczyciela – Prędotka Dorota

Grupa dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością ruchową

 • Nauczyciel prowadzący – Paszkiewicz Katarzyna
 • Nauczyciel wspierający – Stachura Ewelina

 

Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi

Grupa dla dzieci z autyzmem oraz inną niepełnosprawnością

 • Nauczyciel prowadzący – Rokicka Dagmara
 • Nauczyciel wspierający –  Krasnoid Katarzyna
 • Pomoc nauczyciela – Marcjan Patrycja

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności