Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

07-05-2013
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od 7 maja 2013 r. do 28 maja 2013 r wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kielcach przy ulicy Mąchockiej.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

24-04-2013
Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleconych miasta na 2013 rok w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu...
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

21-03-2013
Ogłoszenie prezydenta Kielc w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce.
więcej

Ogłoszenie

15-01-2013
W związku z zakończeniem procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kielce Wschód - Obszar III.3 Ostrogórka - Wojska Polskiego" oraz zakończenia procedury składania uwag do w/w projektu planu...
więcej

Ogłoszenie o Konkursie

18-12-2012
Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013 – 2016”.
więcej

Ogłoszenie o Konkursie

18-12-2012
Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia "Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013 – 2016”.
więcej

Ogłoszenie

31-10-2012
WYKAZY UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO W DNIACH OD 03.09.2012 DO 03.10.2012 DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – ZALEW KIELECKI – KLONOWA – PIASKI” ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA...
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Kielc

26-10-2012
Obwieszczenie Prezydenta Kielc o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Daleszyckiej w Kielcach”
więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    16
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym