Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

02-12-2015

   OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Kielce
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  

 

Na podstawie art. 49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 ze zm.) w zw. z art. 12 ust. 4, ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2013.687 ze zm.) oraz art.8 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2015.782 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowania administracyjne dotyczące ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości, położonej w Kielcach obr. 0009 przy ul.Piekoszowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce jako działka nr 1701/23 o pow. 0,0129 ha, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kielce nr 8/2015 z dnia 30.09.2015r.. znak: AB-I.6740.2.8.2015.DK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską” stała się własnością  Gminy Kielce, z dniem 05.11.2015r.
Zgodnie z art.12 ust.4 pkt 2  ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego – z dniem  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Stosownie do art. 18 ust.1 tej ustawy wysokość odszkodowania ustala się wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Na podstawie art. 12 ust. 4f w/w ustawy odszkodowanie za nieruchomości przysługuje  dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości, użytkownikowi wieczystemu oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.
Na podstawie art. 49 Kpa, zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono od dnia 03.12.2015r.  do dnia 17.12.2015r.
 

lista aktualności
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

 

Newsletter Miasta Kielce

Najciekawsze informacje z życia naszego Miasta
co 2 tygodnie na Twoim mailu!

Zapraszamy do zapisania się na stronie
www.invest.kielce.pl
(na dole strony)

Więcej nie pokazuj tego okna

x